Hudba

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskytějším místům duše.“ (Platón)

Hudební obor

Hudební obor ZUŠ Uherské Hradiště je nejpočetnějším oborem školy co do počtu žáků, tak učitelů a nabízí širokou škálu možností výuky hudby.

Jednotlivá studijní zaměření jsou koncipována tak, aby se žákovi dostalo patřičného vzdělání v individuální hře na sólový nástroj či zpěvu, v kolektivní hře v souboru či sborovém zpěvu a základní orientaci ve světě hudby. 

Studium hudebního oboru je rozčleněno na přípravné studium (1 – 2 roky), základní studium I. stupně (7 let) a základní studium II. stupně (4 roky), před základním studiem II. stupně může být realizováno jednoleté přípravné studium.

Vyučované předměty:

přípravná hudební výchova, klavír, elektronické klávesové nástroje, varhany, housle, viola, violoncello, kontrabas, zobcovoá flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, baskřídlovka, tuba, kytara, akordeon, cimbál, sólový zpěv a bicí nástroje

Přiřazené předměty - hudební nauka, souborová a orchestrální hra (smyčcový soubor, cimbálová muzika, kytarový soubor, jazzový orchestr, sborový zpěv, komorní soubory)

Koncert "Pocta městu" před 10 dny, 7.11.2017 - Koncert k 760. Výročí založení města Uherské Hradiště
2017 04 27 - Koncert sólistů, absolventů a souborů před 1 dnem, 16.11.2017 - Vystoupili žáci hudebního oboru
2016 12 19 - Vánoční koncert v Klubu kultury před 1 měsícem, 9.10.2017 - Vystoupili žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru
Rekonstrukce budovy ZUŠ před 1 měsícem, 4.10.2017 - Stav rekonstrukce budovy ZUŠ na Mariánském náměstí 4.9.2017. Doufejme, že to do zahájení nového školního roku stihnou.
Den oblastní charity Uherské Hradiště před 2 měsíci, 17.9.2017 - Hrál soubor mladších a starších žáků ZUŠ Uherské Hradiště A.Koníčka.
2016 12 13 - Vánoční koncert v Redutě před 2 měsíci, 7.9.2017 - Vystoupili žáci hudebního oboru

Sídlo a adresa pro doručování:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Kancelář školy:
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 551 489 555
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2017 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz