Koncert absolventů, sólistů a souborů 12. 5. 2015

V Redutě žáci zahráli sólově na trubku, klavír, housle a kytaru, představili se i žáci pěveckého oddělení a literárně-dramatického oboru. Zazněli skladby od J. Brahmse, R. Schumanna, S. Rachmaninova, L. Janáčka, F. Liszta a dalších, na koncertě absolvovali Petra Balejová, Anežka Kuncová, Jan Kallus, Jana Vaďurová a Karolína Malinová na klavír a Václav Kallus recitací. Závěr patřil smyčcovému orchestru pod vedením Marka Ovčáčíka. Smyčcový orchestr reprezentoval naši školu na celostátním kole soutěže ve hře smyčcových souborů a orchestrů v Olomouci.


Zdroj: #Facebook

Náhled DVD z Koncertu sólistů, absolventů a souborů ze dne 12. 5. 2015.

DVD z koncertů ZUŠ Uherské Hradiště si můžete objednat v kanceláři školy.


Sídlo a adresa pro doručování:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Kancelář školy:
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 551 489 555
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2017 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz