Krajské kolo Wolkrova Prostějova

Základní umělecká škola Uherské Hradiště je pořadatelem krajského kola v uměleckém přednesu WOLKRŮV Prostějov

Informace pro účastníky: krajské kolo Wolkrova Prostějova proběhne 31.3. 2017 v Základní umělecké škole Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 363, zahájení je v  9.30 hodin, prezence je od 8.30 hod., přihlášky zašle pořadatel okresního kola nejlépe ihned, nejpozději do 17. března, kontakt: stanislav.nemrava@zusuh.cz, mobil: 603573495, http://zusuh.cz., TEXTY v pěti exemplářích přinesou účastníci krajského kola s sebou.

Sídlo a adresa pro doručování:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Kancelář školy:
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 551 489 555
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2017 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz