Školné

Výše úplaty za vzdělávání (tzv. školného) pro školní rok 2016/2017

V souladu s § 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 stanovuji pro školní rok 2017/2018 následující výši úplaty za vzdělávání ve školách zřizovaných krajem.

Úplata na základě předpisu zaslaného na e-mail, který u žáka evidujeme, se hradí pololetně a je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období (tj. do 15.9. 2017 a 15.2. 2018).

Předpisy poplatků za I. pololetí šk. roku 2017/2018 budeme posílat e-mailem v průběhu září – splatnost bude posunuta.

Bez variabilního symbolu uvedeného v předpisu nelze platbu identifikovat.

Obor

Měsíc (Kč)

Pololetí (Kč)

Hudebníindividuální výuka

300

1500

skupinová výuka

230

1150

přípravné studium – kolektivní výuka

170

850

Výtvarnýzákladní studium

250

1250

přípravné studium

250

1250

rozšířené studium

110

550

Tanečnízákladní studium

230

1150

přípravné studium

170

850

Literárně - dramatickýzákladní studium + příprav.studium II.stupeň

230

1150

přípravné studium

170

850
Studium pro dospělé (jiná forma studia než denní na SŠ, konzervatoři a VOŠ + ostatní)

1300

6500

Sídlo a adresa pro doručování:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Kancelář školy:
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 551 489 555
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2017 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz