Tanec

MOTTO: "Tanec jako zážitek"

Taneční obor

Taneční obor na naší škole umožňuje prostřednictvím pohybu a tance komplexně a systematicky rozvíjet dítě po stránce tělesné i duševní. Prvotním úkolem je vyučovat tanci jako zážitku, který se podílí na životní filozofii a životním stylu, ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu a hodnotám okolo sebe nejen v umění, ale i v přírodě a mezilidských vztazích.

Studijní zaměření – Taneční výchova

Cílem tohoto studijního zaměření je poskytnout každému žákovi podle míry jeho schopností takové základy odborného vzdělání, které mu poskytnou uplatnění jako tanečník v souborech nejrůznějšího zaměření nebo ve studiu na středních a vysokých uměleckých školách, pro které je kultura pohybového projevu vhodným předpokladem. Součástí výuky, především v nižších ročnících, je práce s korepetitorem, jehož prostřednictvím dochází k propojení tance a hudby, a tím k rozvíjení hudebního cítění žáka. Výuka se člení na přípravné studium před I. stupněm základního studia a na I. a II. stupeň základního studia. V sedmi ročnících I. stupně a čtyřech ročnících II. stupně základního studia se vyučuje taneční průprava, taneční praxe a základy tanečních technik, které se skládají z metodik klasického tance, současného tance, lidového tance a reflexe tanečního umění. Jmenované předměty žákům postupně přibývají do výuky.

Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru Bojkovice 18.–19. 4. 2018 před 6 hodinami, 23.4.2018 - Výsledky soutěží tanečního oboru ZUŠ ve šk. rok 2017/18
Hradišťští prvňáčci si užili Umělecké dopoledne před 5 dny, 18.4.2018 - Pro téměř 130 prvňáčků ze základních škol Za Alejí a UNESCO uskutečnila Základní umělecká škola Uherské Hradiště 11. a 13. dubna Umělecké dopoledne. Nahlédnutím do výuky v nehudebních oborech dostali možnost si na jeden den vyzkoušet práci ve výtvarném, tanečním i literárně-dramatickém oboru. Děti se věnovaly výtvarnému a multimediálnímu tvoření, ale také pohybovým hrám či divadlu a objevovaly v sobě talent i pro ty oblasti umění, které se nevešly do rozvrhů češtiny, výtvarky či tělocviku.
Pardubická Arabeska 2018 před 6 dny, 18.4.2018 - V sobotu 14. 4. se žákyně tanečního oboru ZUŠ Uherské Hradiště, pobočky Staré Město zúčastnily již popáté Celostátní soutěže v klasickém tanci – Pardubická Arabeska. Ludmila Gieslová, Aneta Tomková a Dominika Marková získaly 1. místo v kategorii 5B s choreografií Trio přítelkyň z baletu Spící krasavice. Dominika Marková získala 4. místo a Čestné uznání za variaci Harlekyniada. Soutěže se zúčastnily i mladší baletky a se ctí obsadily 8.–13. místo v kategoriích 3A a 3B – Emílie Pospíchalová, Eliška Mikušová, Ema Hlavsová, Marie Hofmanová a Justina Jurásková v choreografiích Pipi, Svanilda, Alenka v říši divů a Mazurka. Blahopřejeme!!!!!!!!
Dílničky 2018 před 9 dny, 15.4.2018 - Novou roli výtvarníků, herců a tanečníků si měli možnost vyzkoušet žáci 1. tříd. Pro téměř 130 prvňáčků ze základních škol Za Alejí a UNESCO uskutečnila Základní umělecká škola Uherské Hradiště 11. a 13. dubna Umělecké dopoledne. Čekaly na ně různé výtvarné techniky, animace, taneční hry i divadlo.
Ocenění pedagogů městem Uherské Hradiště před 10 dny, 13.4.2018 - Město Uherské Hradiště udělilo 12. dubna ocenění pedagogickým pracovníkům škol, školských zařízení a dobrovolným pracovníkům s dětmi a mládeží na území města. Z naší školy si ocenění převzala učitelka literárně-dramatického oboru Hana Nemravová.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2018 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz