Tanec

Tanec jako zážitek

Taneční obor

Taneční obor na naší škole umožňuje prostřednictvím pohybu a tance komplexně a systematicky rozvíjet dítě po stránce tělesné i duševní. Prvotním úkolem je vyučovat tanci jako zážitku, který se podílí na životní filozofii a životním stylu, ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu a hodnotám okolo sebe nejen v umění, ale i v přírodě a mezilidských vztazích.

Studijní zaměření - Taneční výchova

Cílem tohoto studijního zaměření je poskytnout každému žákovi podle míry jeho schopností takové základy odborného vzdělání, které mu poskytnou uplatnění se jako tanečník v souborech nejrůznějšího zaměření nebo ve studiu na středních a vysokých uměleckých školách, pro které je kultura pohybového projevu vhodným předpokladem. Součástí výuky, především v nižších ročnících, je práce s korepetitorem, jehož prostřednictvím dochází k propojení tance a hudby a tím k rozvíjení hudebního cítění žáka Výuka se člení na přípravné studium před I. stupněm základního studia a na I. a II. stupeň základního studia. V sedmi ročnících I.stupně a čtyřech ročnících II. stupně základního studia se vyučuje taneční průprava, taneční praxe a základy tanečních technik, které se skládají z metodik klasického tance, 102 současného tance, lidového tance a reflexe tanečního umění. Jmenované předměty žákům postupně přibývají do výuky.

Vše nejlepší v roce 2018 !!! před 2 měsíci, 29.12.2017 - :-) :-) :-)
Koncert "Pocta městu" Fotogalerie před 2 měsíci, 19.12.2017 - Koncert k 760. Výročí založení města Uherské Hradiště
Tančíme pro Hvězdu před 2 měsíci, 19.12.2017 - Staroměstské baletky ZUŠ Uherské Hradiště vystoupily v neděli 17. prosince v kině Hvězda jako hosté před promítáním záznamu baletu Louskáček.
Koncert "Pocta městu" před 3 měsíci, 6.12.2017 - Koncert k 760. Výročí založení města Uherské Hradiště - reportáž TVS
Vánoční koncert pobočky Kunovice před 3 měsíci, 5.12.2017 - 12. prosince 2017 v 18. 00 hod.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2018 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz