Tanec

Tanec jako zážitek

Taneční obor

Taneční obor na naší škole umožňuje prostřednictvím pohybu a tance komplexně a systematicky rozvíjet dítě po stránce tělesné i duševní. Prvotním úkolem je vyučovat tanci jako zážitku, který se podílí na životní filozofii a životním stylu, ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu a hodnotám okolo sebe nejen v umění, ale i v přírodě a mezilidských vztazích.

Studijní zaměření - Taneční výchova

Cílem tohoto studijního zaměření je poskytnout každému žákovi podle míry jeho schopností takové základy odborného vzdělání, které mu poskytnou uplatnění se jako tanečník v souborech nejrůznějšího zaměření nebo ve studiu na středních a vysokých uměleckých školách, pro které je kultura pohybového projevu vhodným předpokladem. Součástí výuky, především v nižších ročnících, je práce s korepetitorem, jehož prostřednictvím dochází k propojení tance a hudby a tím k rozvíjení hudebního cítění žáka Výuka se člení na přípravné studium před I. stupněm základního studia a na I. a II. stupeň základního studia. V sedmi ročnících I.stupně a čtyřech ročnících II. stupně základního studia se vyučuje taneční průprava, taneční praxe a základy tanečních technik, které se skládají z metodik klasického tance, 102 současného tance, lidového tance a reflexe tanečního umění. Jmenované předměty žákům postupně přibývají do výuky.

Koncert "Pocta městu" před 10 dny, 7.11.2017 - Koncert k 760. Výročí založení města Uherské Hradiště
2016 12 19 - Vánoční koncert v Klubu kultury před 1 měsícem, 9.10.2017 - Vystoupili žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru
Rekonstrukce budovy ZUŠ před 1 měsícem, 4.10.2017 - Stav rekonstrukce budovy ZUŠ na Mariánském náměstí 4.9.2017. Doufejme, že to do zahájení nového školního roku stihnou.
Kurzy baletu a scénického tance pro dospělé před 2 měsíci, 6.9.2017 - Společně s otevřením nové budovy Základní umělecké školy ve Starém Městě, přichází otevření Kurzů baletu a scénického tance pro dospělé.
Velkomoravský koncert - Staré Město před 2 měsíci, 5.9.2017 -

Sídlo a adresa pro doručování:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Kancelář školy:
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 551 489 555
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2017 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz