Výstavy - „Vánoce se blíží“ a “Slovácko kolem nás“

8.12.2016 v 17.oo hod. - Slovácká tržnice Uherské Hradiště

Vystavují žáci Radmily Doskočilové a Jany Tvrdoňové

Vernisáž proběhne za hudebního doprovodu žákyň

pěveckého oddělení ZUŠ Uherské Hradiště Ivany Zámečníkové.

Sídlo a adresa pro doručování:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Kancelář školy:
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 551 489 555
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2017 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz