Výtvarno

MOTTO: "Od hry k zájmu, od zájmu k zaujetí."

Výtvarný obor

Náš obor rozvíjí výtvarné nadání a smysl pro tvořivost. Žáci pronikají do základu výtvarných technik a postupu, objevují bohatý svět umění. Osobitým a bezprostředním způsobem zpracovávají své zážitky a zkušenosti do tvorby plošné a prostorové. Učí se kresbě, malbě, grafice, modelování a fotografii. Své práce vystavují a zúčastňují se pravidelně soutěží a přehlídek.

Výuka ve výtvarném oboru ZUŠ podporuje plný vývoj žáka od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě ,odpovídající věku dítěte a jeho výtvarným schopnostem.

Podmínkou vzdělávání ve výtvarném oboru ZUŠ Uherské Hradiště je zájem o výtvarné aktivity
a schopnost dítěte se výtvarně vyjadřovat.


Žáky seznamujeme s historickými uměleckými směry a kulturními tradicemi tak, aby si uvědomili
svou vazbu k historii i k svému současnému životu i v regionálních souvislostech. Vedeme diskuzi
o prožitcích z akcí a snažíme se, aby sami sebe vnímali jako součást kulturního a veřejného života.
Spolu s žáky hledáme motivaci pro jejich výtvarnou tvorbu z prostředí, které znají. Především v kultuře,
hudbě, literatuře, životním prostředí, lidské existenci, ale i v nejrůznějších médiích.

Naši žáci během studia své znalosti, dovednosti a návyky (jak pracovní, hygienické, tak společenské) v průběhu výuky neustále rozšiřují, prohlubují a upevňují.

Na ZUŠ v Uherském Hradišti funguje výtvarný obor od roku 1964 a v současné době má své pobočky i v Kunovicích a Starém Městě.

Letní výtvarně-sportovní pobyt v přírodě před 1 měsícem, 12.3.2018 - Pošlete děti tvořit do přírody! Akci pořádá druhý červencový týden výtvarný obor ZUŠ Uherské Hradiště ve spolupráci se SRPŠ.
Hradišťští prvňáčci si užili Umělecké dopoledne před 5 dny, 18.4.2018 - Pro téměř 130 prvňáčků ze základních škol Za Alejí a UNESCO uskutečnila Základní umělecká škola Uherské Hradiště 11. a 13. dubna Umělecké dopoledne. Nahlédnutím do výuky v nehudebních oborech dostali možnost si na jeden den vyzkoušet práci ve výtvarném, tanečním i literárně-dramatickém oboru. Děti se věnovaly výtvarnému a multimediálnímu tvoření, ale také pohybovým hrám či divadlu a objevovaly v sobě talent i pro ty oblasti umění, které se nevešly do rozvrhů češtiny, výtvarky či tělocviku.
Dílničky 2018 před 9 dny, 15.4.2018 - Novou roli výtvarníků, herců a tanečníků si měli možnost vyzkoušet žáci 1. tříd. Pro téměř 130 prvňáčků ze základních škol Za Alejí a UNESCO uskutečnila Základní umělecká škola Uherské Hradiště 11. a 13. dubna Umělecké dopoledne. Čekaly na ně různé výtvarné techniky, animace, taneční hry i divadlo.
Ocenění pedagogů městem Uherské Hradiště před 10 dny, 13.4.2018 - Město Uherské Hradiště udělilo 12. dubna ocenění pedagogickým pracovníkům škol, školských zařízení a dobrovolným pracovníkům s dětmi a mládeží na území města. Z naší školy si ocenění převzala učitelka literárně-dramatického oboru Hana Nemravová.
Selenita 2018 před 16 dny, 8.4.2018 - 5. dubna 2018 proběhl v Tyršově galerii třetí ročník výstavy a soutěže O Selelnitu 2018, která je určena žákům oddělení Fotografie a nová média ZUŠ Uherské Hradiště. Pedagogové výtvarného oboru nominovali ze všech vystavených prací 13 souborů dvanácti žáků. Zahájení výstavy fotografií a hlasování se zúčastnilo více než sedmdesát návštěvníků. Ti rozhodli o nové držitelce ocenění Nejlepší Selenita, kterou se stala žákyně prvního stupně Barbora Psotková. Gratulujeme!
Ocenění ředitele ZUŠ před 18 dny, 6.4.2018 - Ředitel ZUŠ Uh. Hradiště Stanislav Nemrava byl na návrh starostky Kunovic Ivany Majíčkové a starosty Uh. Hradiště Stanislava Blahy oceněn Zlínským krajem pamětní medailí jako výraz poděkování a uznání za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství.
Selenita 2018 před 20 dny, 3.4.2018 - Základní umělecká škola Uherské Hradiště vyhlašuje pro žáky oboru Fotografie a nová média již třetí ročník soutěže o prestižní cenu Selenita 2018 za nejlepší soubor autorských "měsíčních prací" v prvním pololetí školního roku 2017–2018. Soutěžní příspěvky si můžete prohlédnout ve školní galerii v budově na Tyršově náměstí. Vyhlášení výsledků proběhne v průběhu zahájení výstavy 5. dubna 2018 od 17 hodin. Přijďte se podívat…

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2018 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz