Výtvarno

MOTTO: "Od hry k zájmu, od zájmu k zaujetí."

Výtvarný obor

Náš obor rozvíjí výtvarné nadání a smysl pro tvořivost. Žáci pronikají do základu výtvarných technik a postupu, objevují bohatý svět umění. Osobitým a bezprostředním způsobem zpracovávají své zážitky a zkušenosti do tvorby plošné a prostorové. Učí se kresbě, malbě, grafice, modelování a fotografii. Své práce vystavují a zúčastňují se pravidelně soutěží a přehlídek.

Výuka ve výtvarném oboru ZUŠ podporuje plný vývoj žáka od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě ,odpovídající věku dítěte a jeho výtvarným schopnostem.

Podmínkou vzdělávání ve výtvarném oboru ZUŠ Uherské Hradiště je zájem o výtvarné aktivity
a schopnost dítěte se výtvarně vyjadřovat.


Žáky seznamujeme s historickými uměleckými směry a kulturními tradicemi tak, aby si uvědomili
svou vazbu k historii i k svému současnému životu i v regionálních souvislostech. Vedeme diskuzi
o prožitcích z akcí a snažíme se, aby sami sebe vnímali jako součást kulturního a veřejného života.
Spolu s žáky hledáme motivaci pro jejich výtvarnou tvorbu z prostředí, které znají. Především v kultuře,
hudbě, literatuře, životním prostředí, lidské existenci, ale i v nejrůznějších médiích.

Naši žáci během studia své znalosti, dovednosti a návyky (jak pracovní, hygienické, tak společenské) v průběhu výuky neustále rozšiřují, prohlubují a upevňují.

Na ZUŠ v Uherském Hradišti funguje výtvarný obor od roku 1964 a v současné době má své pobočky i v Kunovicích a Starém Městě.

Setkání žáků ZUŠ s houslovým virtuosem Pavlem Šporclem před 5 dny, 19.10.2018 - Koncertní sál ZUŠ na Mariánském náměstí čtvrtek 25. 10. 2018 v 15:45. Setkání zahájíme vernisáží výstavy projektu „Portréty hudebních skladatelů pro Hudební perličky v televizi Déčko“. Portréty hudebních skladatelů pro pořad vytvořili žáci výtvarného oboru ZUŠ UH.
Psi v různých podobách. Staroměstská pobočka připravuje novou výstavu. před 6 dny, 17.10.2018 - 75 dětí, 75 různých pohledů na nejlepší přátele člověka. Základní umělecká škola Uherské Hradiště – pobočka Staré Město připravuje vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru. Výstava děl dětí ze třídy Jany Bouzkové s názvem "Psi" bude slavnostně zahájena v prostorách Jezuitského sklepa ve Starém Městě v pondělí 5. listopadu 2018 v 17 hodin. Na výstavě je k vidění soubor maleb psů, zpodobněných na papírových kartonech, dále drobné kresby, kombinované techniky, ale i keramické objekty. Více než 400 děl vznikalo od konce školního roku do října 2018. V doprovodném programu se můžete těšit na vystoupení žáků literárně-dramatického oboru.
Vernisáž výstavy žáků staroměstské pobočky "Z tvorby" před 16 dny, 8.10.2018 - 4. října 2018 byla slavnostně otevřena výstava žáků výtvarného oboru staroměstské pobočky Základní umělecké školy Uh. Hradiště v uherskohradišťském Optikcentru. Výstava, která se na tomto místě koná již osmým rokem, dává nahlédnout do duše dětské fantazie. Když se vypravíte do Františkánské ulice čp. 1333, můžete si za pomoci optiky i bez ní blíže prohlédnout celoroční tvorbu 75 dětí – od portrétů přes zpodobnění člověka po zátiší či zvířata. K vidění je mnoho desítek prací dětí ve věku od 6 do 16 let, obdivovat můžete kombinovanou kresbu, koláže, grafiky i malby. Výstavu pro vás připravila pedagožka Jana Bouzková a k vidění je po celý školní rok.
Setkání žáků ZUŠ s osobností české fotografie Danou Kyndrovou před 21 dny, 2.10.2018 - Ve čtvrtek 27. září 2018 se uskutečnilo setkání žáků výtvarného oboru ZUŠ Uherské Hradiště ze třídy Marka Malůška s osobností české dokumentární fotografie Danou Kyndrovou. Ta se celoživotně věnuje oblasti humanistické fotografie, je držitelkou řady významných ocenění v České republice i v zahraničí. V posledních letech se Dana Kyndrová výrazněji zabývá také kurátorskou činností. Žákům oddělení Fotografie a nová média představila výstavu „Bloudění mezi srpnem 1968 a listopadem 1989“, ve které jsou vedle jejích fotografií zastoupeny i práce řady významných českých fotografů, například Karla Cudlína, Pavla Diase, Dagmar Hochové, Jaroslava Kučery, Jana Šibíka, ale také hudebníka Jiřího Stivína a mnoha dalších.
Výstava „Z TVORBY“ před 30 dny, 24.9.2018 - Základní umělecká škola Uherské Hradiště Vás srdečně zve na vernisáž prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Uherské Hradiště – pobočky Staré Město ze třídy Jany Bouzkové. Slavnostní zahájení výstavy pod názvem „Z TVORBY“ proběhne 4. října 2018 v 16:30 v prostorách oční optiky Optikcentrum na adrese Františkánská 1333, Uherské Hradiště. Těšíme se na Vás!
Slavnostní otevření historické budovy před 1 měsícem, 17.9.2018 - Fotogalerie
Program akce - "Otevíráme ZUŠku" před 1 měsícem, 14.9.2018 - Neděle 16. září 2018 od 13:30 do 17:00 budova ZUŠ, Mariánské náměstí 125

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2018 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz