Výtvarno

Od hry k zájmu, od zájmu k zaujetí.

Výtvarný obor

Náš obor rozvíjí výtvarné nadání a smysl pro tvořivost. Žáci pronikají do základu výtvarných technik a postupu, objevují bohatý svět umění. Osobitým a bezprostředním zpusobem zpracovávají své zážitky a zkušenosti do tvorby plošné a prostorové. Učí se kresbě, malbě, grafice, modelování a fotografii. Své práce vystavují a zúčastňují se pravidelně soutěží a přehlídek.

Výuka ve výtvarném oboru ZUŠ podporuje plný vývoj žáka od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě odpovídající věku dítěte a jeho výtvarným schopnostem.

Podmínkou vzdělávání ve výtvarném oboru ZUŠ Uherské Hradiště je zájem o výtvarné aktivity
a schopnost dítěte se výtvarně vyjadřovat.


Žáky seznamujeme s historickými uměleckými směry a kulturními tradicemi tak, aby si uvědomili
svou vazbu k historii i k svému současnému životu i v regionálních souvislostech. Vedeme diskuzi
o prožitcích z akcí a snažíme se, aby sami sebe vnímali jako součást kulturního a veřejného života.
Spolu s žáky hledáme motivaci pro jejich výtvarnou tvorbu z prostředí, které znají. Především v kultuře,
hudbě, literatuře, životním prostředí, lidské existenci, ale i v nejrůznějších médiích.

Naši žáci během studia své znalosti, dovednosti a návyky ( jak pracovní, hygienické, tak společenské)
v průběhu výuky neustále rozšiřují, prohlubují a upevňují.

Na ZUŠ v Uherském Hradišti funguje výtvarný obor od roku 1964 a v současné době má své pobočky i v Kunovicích a Starém Městě.

Koncert "Pocta městu" před 10 dny, 7.11.2017 - Koncert k 760. Výročí založení města Uherské Hradiště
Galerie v optice před 2 dny, 15.11.2017 - Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru - pobočka Staré Město pod názvem "Z tvorby"
Projekt ZUŠ a nemocnice v Uherském Hradišti před 5 dny, 12.11.2017 - Oddělení "Fotografie a nová média" při VO ZUŠ UH, představuje společný projekt v reportáži Televize Slovácko
Výtvarka pronikla až do televize před 16 dny, 2.11.2017 - Hudební perličky Pavla Šporcla sledujte každé pondělí
DOTEKY II - vernisáž před 26 dny, 23.10.2017 - Ve čtvrtek 19.10.2017 v 17:00 hod proběhla v Komunitním centru matky Terezy v Praze slavnostní vernisáž výstavy DOTEKY II. za doprovodu cimbálové muziky ZUŠ Uherské Hradiště.
Neviditelná výstava před 26 dny, 23.10.2017 - Ve čtvrtek 19.10.2017 navštívili žáci výtvarného a hudebního oboru ZUŠ Uherské Hradiště výstavu ve Staroměstské radnici v Praze pod názvem Neviditelná výstava. Zde si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli každodenní život nevidomého člověka.
Andulka vlnkovaná je mezi nejlepšími v republice před 30 dny, 19.10.2017 - Jitka Magdálková historicky poprvé pro ZUŠ Uh. Hradiště získala Zlaté pásmo (ZUŠ)

Sídlo a adresa pro doručování:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Kancelář školy:
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 551 489 555
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2017 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz