Výtvarno

Od hry k zájmu, od zájmu k zaujetí.

Výtvarný obor

Náš obor rozvíjí výtvarné nadání a smysl pro tvořivost. Žáci pronikají do základu výtvarných technik a postupu, objevují bohatý svět umění. Osobitým a bezprostředním zpusobem zpracovávají své zážitky a zkušenosti do tvorby plošné a prostorové. Učí se kresbě, malbě, grafice, modelování a fotografii. Své práce vystavují a zúčastňují se pravidelně soutěží a přehlídek.

Výuka ve výtvarném oboru ZUŠ podporuje plný vývoj žáka od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě odpovídající věku dítěte a jeho výtvarným schopnostem.

Podmínkou vzdělávání ve výtvarném oboru ZUŠ Uherské Hradiště je zájem o výtvarné aktivity
a schopnost dítěte se výtvarně vyjadřovat.


Žáky seznamujeme s historickými uměleckými směry a kulturními tradicemi tak, aby si uvědomili
svou vazbu k historii i k svému současnému životu i v regionálních souvislostech. Vedeme diskuzi
o prožitcích z akcí a snažíme se, aby sami sebe vnímali jako součást kulturního a veřejného života.
Spolu s žáky hledáme motivaci pro jejich výtvarnou tvorbu z prostředí, které znají. Především v kultuře,
hudbě, literatuře, životním prostředí, lidské existenci, ale i v nejrůznějších médiích.

Naši žáci během studia své znalosti, dovednosti a návyky ( jak pracovní, hygienické, tak společenské)
v průběhu výuky neustále rozšiřují, prohlubují a upevňují.

Na ZUŠ v Uherském Hradišti funguje výtvarný obor od roku 1964 a v současné době má své pobočky i v Kunovicích a Starém Městě.

Tyršova galerie ZUŠ Uh. Hradiště VÝSTAVA prací žáků výtvarného oboru ze třídy Gabriely Milevské před 7 dny, 18.9.2017 - od září 2017 v 1. patře budovy ZUŠ na Tyršově náměstí
Portréty hudebních skladatelů v televizi Déčko. před 19 dny, 6.9.2017 - 186 portrétů šestnácti hudebních skladatelů vytvořili žáci výtvarného oboru pro šestnáctidílný televizní pořad „HUDEBNÍ PERLIČKY PAVLA ŠPORCLA“, který vysílá Česká televize Déčko od pondělí 4. 9. 2017. V každém díle uvidíme 3 portréty od našich žáků. Malou sadu portrétů, které vznikly k této příležitosti, si můžete prohlédnout na naší výstavě v besídkovém sále na Mojmíře v Uherském Hradišti. Za svoje práce si naši žáci vysloužili velkou pochvalu od produkce ČT.
Slavnostní otevření nové budovy ZUŠ ve Starém Městě před 20 dny, 5.9.2017 -
Kurz Multimediální tvorba pro mladší žáky před 25 dny, 1.9.2017 - Základy práce s fotografií a videem, animací, počítačovou grafikou a typografií pro děti
Elektronické čipy - budova na Tyršově náměstí před 26 dny, 31.8.2017 - Od 18.9.2017 bude vstup jen přes čipy.
Zahájení školního roku 2017/2018 před 1 měsícem, 21.8.2017 - Zahájení školního roku 2017/2018 v ZUŠ Uherské Hradiště vč. poboček
Letní příměstský kurz ZUŠ 2017 před 1 měsícem, 14.8.2017 - Foto z letního příměstského kurzu ZUŠ, který probíhal od 31.7.- 4.8.2017 ve výtvarných třídách ZUŠ na Tyršově nám.

Sídlo a adresa pro doručování:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Kancelář školy:
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 551 489 555
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárnědramatický

copyright © 2015 - 2017 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz