Informace k talentovým zkouškám

Informace k talentovým zkouškám pro školní rok 2016/2017

Hudební obor

Do přípravného studia budou přijímány děti, které jsou k 1. 9. 2016 mladší 7 let. Podrobnější informace k přípravnému studiu jsou na našich webových stránkách  - Školní vzdělávací program (v sekci O škole). 

Děti, které dovršily 7 let věku  nejpozději 31. 8. 2016, jsou zařazeny do základního studia v těchto studijních zaměřeních: hra na klavír, elektronické klávesové nástroje, varhany, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, baskřídlovku, tubu, kytaru, bicí nástroje, akordeon, cimbál a sólový zpěv. 

K talentové zkoušce stačí, když si děti vyberou dvě písně, které zazpívají, jiná speciální příprava k dalším částem zkoušky není nutná. Pokud dítě navštěvuje nějaký kroužek hry na nástroj, může to, co umí, předvést, k samotnému přijetí však předchozí výuka není  vyžadována.

Nezávisle na individuální nástrojové výuce je možno v ZUŠ Uh. Hradiště  navštěvovat sborový zpěv, zde jsou přijímány děti do dvou oddělení – v přípravném zpívají děti od 6 do 10 let, v hlavním  sboru pak od 11 let výše.


Výtvarný obor

Do přípravného studia jsou přijímány děti od 5 let, do 1. roč. jsou přijímány děti, které dovršily 7 let věku k 1. 9. 2016. K talentovým zkouškám není potřeba žádná speciální příprava ani výtvarné pomůcky.

Speciální příprava k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením probíhá v ZUŠ Uh. Hradiště u žáků, kteří navštěvují  8. a 9. třídu základní školy. Pokud mají uchazeči o toto studium zájem připravovat se v ZUŠ, je nejlépe začít v 8. ročníku základní školy.

Podrobnější informace zde.

Oddělení fotografie a nová média (vyuč. Marek Malůšek)

Nová média, fotografie a videoart jsou v současné době velmi populární a těší se zájmu především ze strany starších žáků. Doporučujeme spíše žákům 2. stupně základních škol a středních škol. K přijímacím zkouškám mohou uchazeči přinést ukázku svých prací. Žáci obvykle pracují v rozsáhlejších dokumentárních či konceptuálních projektech, které provázejí soustředění v plenéru a výtvarné dílny. K dispozici je vybavený fotoateliér, fotografická laboratoř a počítačová učebna s možností projekce. Vzdělávání je vedle praktické části zaměřeno i na teorii a historii fotografie a výtvarné kultury. Práce žáků jsou každoročně prezentovány na několika výstavách. Výuku tohoto oboru využívají také uchazeči o přijetí ke studiu na středních a vysokých školách se zaměřením na fotografii, grafiku a nová média.


Taneční obor

Do tanečního oboru se přijímají žáci i žákyně od 5 let, ke zkoušce je nutné mít cvičební úbor a obuv. Dle zájmu je možno otevřít i předpřípravný kurz, který je pro děti již od 4 let.


Literárně-dramatický obor

Zájemci o divadlo a přednes od 6 – 18 let si připraví básničku nebo krátkou prózu, případně ukázku ze své tvorby. Pohovory budou probíhat vždy ve skupině několika dětí.


Termíny konání talentových zkoušek.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2020 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz