Informace Výtvarný obor

Informace k talentovým zkouškám pro školní rok 2020/2021

Žáci výtvarného oboru ZUŠ se během studia seznamují se základními výtvarnými technikami. Od kresby, malby, grafiky a modelování rozvíjíme talent také netradičními technikami. Žáci si mohou vybrat i zaměření na fotografii a multimédia. Své práce žáci prezentují na výstavách a soutěžích.

Pro starší uchazeče nabízíme i přípravu na talentové zkoušky na školy s výtvarným zaměřením.

Talentové zkoušky budou probíhat ve výtvarných třídách ZUŠ na adrese Tyršovo náměstí 363, Uherské Hradiště.

Přijímáme žáky:

od 5 let do přípravného studia

od 7 let do studia I. stupně

od 14 let do přípravného studia před II. stupněm

Na talentových zkouškách budou děti samostatně kreslit podle zadání učitele, na téma přiměřené svému věku (postavy, zvířata, prostředí…).

Výuka probíhá:  

- v Uh. Hradišti – v budově na Tyršově náměstí  

- na pobočkách Staré Město a Kunovice 

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2021 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz