Výuka na ZUŠceod pondělí 24. května 2021

dle nařízení vlády ČR se rozvolňují opatření pro výuku i na naší ZUŠ Uherské Hradiště od pondělí 24. května 2021

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády ČR se rozvolňují opatření pro výuku i na naší ZUŠ Uherské Hradiště od pondělí 24. května 2021, a to tak, že :

·       je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků bez povinnosti dokládání testování,

·        je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek pro účastníky vzdělávání, tzn. je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění těchto podmínek:

žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku) prokáže, že: 

-        absolvoval nejdéle před 7 dny RT – PCR vyšetření, které je negativní

-        absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test, který byl negativní

-        má vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování a uplynulo 14 dnů od  druhé dávky, v případě jednodávkového očkování uplynulo 14 dnů od dané dávky

-        prodělal laboratorně potvrzené onemocnění, uplynula u ní doba izolace podle platného MO MZČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více jak 90 dní

nebo

doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hod. test, který je určen pro sebetestování nebo je povolený MZ k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

O průběhu výuky se můžete informovat u svých pedagogů nebo u mě. Tyto podmínky rozvolňování vytváří ministerstvo školství a zdravotnictví a my jako vedení školy na ně nemáme žádný vliv.

Také bych Vás rád informoval, že jsem rozhodl o nekonání postupových zkoušek na konci školního roku. V současné době považuji práci žáků, pedagogů i vás rodičů za natolik náročnou, že není třeba ještě zvyšovat obtížnost situace. Všichni žáci, kteří o to projeví zájem, postoupí do dalšího ročníku studia.


Děkuji Vám za důvěru a těším se na další spolupráci.


MgA. Jiří Pospíchal, Ph.D.

ředitel ZUŠ Uh. Hradiště

telefon:  734 787 746

jiri.pospichal@zusuh.cz

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2021 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz