Úkoly HN 18. – 22. 5. 2020

Milé žákyně a žáci, hudební nauka se i nadále vyučuje jen distanční formou, tak se snažte, pokud máte možnost, plnit zadané úkoly na dálku.

1.ročník

  • Opiš si do svého sešitu noty podle fotky a napiš pod každou notu její jméno (pozor, jak platí křížek nebo bé v taktu a co znamená odrážka)

2.ročník

  • Opiš si do svého sešitu dvě cvičení (3/4 a 4/4 takt) a doplň taktové čáry.

3.ročník

  • Nové učivo – tempo v hudbě. Napiš si do sešitu: Tempo v hudbě znamená, jak rychle hrajeme určitou skladbičku. Rozlišujeme tempa rychlá, střední a pomalá.

Popros pana učitele/paní učitelku v nástroji, zda by Ti ukázal/a metronom, pokud ho má ve třídě. Také si ho můžeš s pomocí rodičů najít na Wikipedii.​

4.ročník

  • Opakování obratů kvintakordu: kvintakord - T5, sextakord - T6, kvartsextakord - T6/4

Utvoř kvintakord s obraty od tónů podle vzoru na fotce, C dur je vypracovaný - připomínám.

5.ročník

Hudební formy – pokračování (opište do sešitu)

Rondo je hudební forma, kdy se základní téma opakuje po každém dalším tématu.

Schéma: a b a c a (d a).

Poslechni si skladbu Pro Elišku L. v. Beethovena a spočítej, kolikrát se vrací úvodní téma - a.


HN smíšená Uh. Hradiště

  • Každý podle svého ročníku, skupina starších začátečníků si vybere mezi 3. a 5. ročníkem.

Žáci 3., 4. a 5. ročníku využijí možnosti zpětné vazby, napište svému vyučujícímu hudební nauky na mail, jak jste úkol vypracovali, nejlépe by bylo úkol nafotit a poslat.


magda.uhrova@zusuh.cz,jan.gajdosik@zusuh.cz,hana.kvasnickova@zusuh.cz,jiri.rybak@zusuh.cz

jakub.spalek@zusuh.cz,marek.ovcacik@zusuh.cz,pavel.berka@zusuh.cz,

žáci paní učitelky Benešové pošlou úkoly na adresu magda.uhrova@zusuh.cz

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz