Elektronická přihláška

Elektronická přihláška pro školní rok 2020/2021​​Vážení uchazeči o studium, přijímací řízení je v současné době uzavřeno. Termíny dodatečných přijímacích zkoušek budou případně (dle situace) vypsány v druhé polovině září 2020 – sledujte prosím naše webové stránky pro bližší informace.

Instrukce k vyplnění přihlášky:

  1. Vyplňte elektronickou přihlášku (vyplňujte postupně a používejte diakritiku – jedná se o podklady pro školní matriku).
  2. Hlasité čtení textu přihlášky spustíte pravým tlačítkem myši a volby Číst nahlas (při zrakových obtížích).
  3. Důležité je vybrat datum a čas talentové zkoušky. Po odeslání přihlášky máte tento termín rezervován. V případě změny kontaktujte kancelář školy.
  4. Odešlete elektronickou přihlášku.
  5. Opis přihlášky obdržíte do e-mailu zákonného zástupce (včetně odkazu na rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu).
  6. Přijďte s žákem na zvolenou pobočku ZUŠ v rezervované termínu k vykonání talentové zkoušky. Zákonný zástupce (či zletilý žák) musí přihlášku podepsat.
  7. Pokud nebude žáka k talentové zkoušce doprovázet zákonný zástupce, domluvte se s kanceláří školy na podpisu přihlášky předem.
  8. V případě problémů s odesláním přihlášky či jakýchkoli dotazů kontaktujte kancelář školy, a to v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod. (e-mail:zusuh@zusuh.cz; telefon: 736 473 998).

POZOR – Pokud se na obrazovce objeví upozornění „Všechny termíny jsou obsazené“ – talentovou zkoušku lze nyní vykonat pouze na pobočce v Uherském Hradišti. Do poznámky uveďte pobočku, kde chcete navštěvovat výuku.


Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2020 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz