Talentovky

Informace k přijímacím zkouškám Základní umělecké školy Uherské Hradiště pro školní rok 2020/2021


Vážení rodiče,

Základní umělecká škola Uherské Hradiště již od roku 1939 nabízí dětem a mladým lidem možnost seznámit se s uměním. Na této stránce Vám přinášíme termíny a bližší informace k přijímacím zkouškám pro školní rok 2020/2021.

Věnujte prosím pozornost těmto informacím, které reagují na současnou epidemiologickou situaci:

- Na zkoušku přijďte včas

- Při vstupu do budovy použijte dezinfekci rukou

- V budově školy se nepohybujte bez roušky

- Je naším cílem, abyste se v budově nepotkávali, proto po vykonání zkoušky opusťte budovu

- Talentovky jsou uzpůsobeny tak, že jednotlivé komise se nacházejí každá v jiné části budovy


Výsledky budou do 14 dní po vykonání posledního termínu talentové zkoušky.

Přijatí žáci najdou podrobné informace o příštím školním roce na webových stránkách od 31. srpna 2020.

MgA. Jiří Pospíchal, ředitel školy


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Elektronická přihláška pro školní rok 2020/2021 bude přístupná od 01.09 .2020  do 20.09.2020.

Vážení uchazeči o studium, kapacita školy je momentálně naplněná. Počty žáků se však začátkem září vždycky pohybují. Pokud tedy máte zájem o studium, vyplňte prosím elektronickou přihlášku. V případě uvolnění míst Vás budeme kontaktovat s bližšími informacemi k vykonaní talentové zkoušky.

Děkujeme.

Ve školním roce 2020/2021 otvíráme na jednotlivých pracovištích tato studijní zaměření:


Uherské Hradiště – Mariánské náměstí

Hudební obor

Přípravná hudební výchova, Sólový zpěv

Hra na:

 • klavír
 • varhany              
 • elektronické klávesové nástroje
 • housle
 • violu
 • violoncello
 • kontrabas
 • zobcovou flétnu
 • příčnou flétnu
 • klarinet
 • saxofon
 • trubku
 • baskřídlovku
 • trombon
 • tubu
 • lesní roh
 • kytaru
 • elektrickou kytaru
 • basovou kytaru
 • bicí nástroje
 • akordeon
 • cimbál

Uherské Hradiště – Tyršovo náměstí

Výtvarný obor                               

Výtvarné vyjadřování

Multimédia

Taneční obor

Taneční výchova

Literárně dramatický obor        

Divadelní a literární tvorba


Boršice

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • akordeon
 • elektronické klávesové nástroje
 • housle
 • klavír
 • kytaru
 • zobcovou flétnu

Literárně dramatický obor        

Divadelní a literární tvorba


Buchlovice

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • housle
 • elektronické klávesové nástroje
 • klarinet
 • klavír
 • zobcovou flétnu

Literárně dramatický obor        

Divadelní a literární tvorba

Taneční obor                                 

Taneční výchova


Kunovice

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • baskřídlovku
 • elektronické klávesové nástroje
 • klarinet
 • klavír
 • kytaru
 • housle
 • violoncello
 • kontrabas
 • trubku
 • zobcovou flétnu

Literárně dramatický obor        

Divadelní a literární tvorba

Taneční obor                                 

Taneční výchova

Výtvarný obor                               

Výtvarné vyjadřování


Osvětimany

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova, Sólový zpěv

Hra na:

 • akordeon
 • elektronické klávesové nástroje
 • housle
 • violoncello
 • kontrabas

Taneční obor                             

Taneční výchova


Polešovice

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • elektronické klávesové nástroje
 • klavír
 • housle
 • klarinet
 • zobcovou flétnu


Staré Město

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • klavír
 • varhany              
 • elektronické klávesové nástroje
 • housle
 • violu
 • violoncello
 • kontrabas
 • cimbál
 • zobcovou flétnu
 • příčnou flétnu
 • klarinet
 • trubku
 • baskřídlovku
 • trombon
 • tubu
 • lesní roh
 • kytaru

Literárně dramatický obor        

Divadelní a literární tvorba

Taneční obor                             

Taneční výchova

Výtvarný obor                              

  Výtvarné vyjadřování


Tupesy

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • elektronické klávesové nástroje
 • klarinet
 • klavír
 • housle
 • violoncello
 • kontrabas
 • zobcovou flétnu

Velehrad

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

 • Hra na:

 • elektronické klávesové nástroje
 • klavír
 • varhany
 • housle
 • kytaru
 • příčnou flétnu
 • zobcovou flétnu

Co čeká vaše děti na talentových zkouškách a jaká jsou kritéria přijímacího řízení ZUŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2020/2021

Hudební obor:

Do hudebního oboru přijímáme žáky od 5 let. K talentové zkoušce stačí, když si děti připraví jednu píseň přiměřenou věku, kterou zazpívají. Dále následuje opakování jednotlivých tónů zahraných na nástroj, opakování jednoduchého rytmického útvaru (vytleskáním a pochod podle hudby). Jiná speciální příprava není nutná. Pokud dítě již hraje na nějaký hudební  nástroj, může to, co umí, předvést. K samotnému přijetí však předchozí výuka není vyžadována.

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Ověření hudebního sluchu, rytmického cítění a motorických schopností. 

Výtvarný obor:

Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 5 let. Na talentových zkouškách budou děti samostatně kreslit tužkou nebo pastelkami dle zadání (45 minut), přiměřeně svému věku (pohádkové postavy, zvířata, prostředí, v němž se nachází, dle vlastní fantazie. Starší žáci budou kreslit postavu, zátiší nebo téma zadané učitelem, opět dle věku uchazeče). Nemusí si nosit žádný výtvarný materiál.    

Do zaměření Fotografie a nová média přijímáme žáky od 12 let. Na talentových zkouškách zájemci o studium vyplní jednoduchý motivační a znalostní dotazník. Následně se zapůjčeným školním fotoaparátem vytvoří několik fotografií, ze kterých podle zadání sestaví dva soubory. Je také možné, aby předložili na ukázku své fotografie (v omezeném počtu do 20 foto). Ty můžou být vytištěné, nebo ideálně v elektronické podobě na flash disku.

Budoucí zájemce o zaměření Filmová tvorba by měl samostatně a bez pomoci zpracovat krátkou jednoduchou povídku (či krátký příběh) na libovolně zvolené téma, dlouhou max půl stránky formátu A4, napsanou ve wordu a uloženou nejlépe v pdf formátu. Jde o to ukázat, jak se žák vyjadřuje a jestli má tvůrčí předpoklady pro zvolený předmět. Dále vyfotit 3 fotografie – jednu portrétní fotografii člověka, jednu fotografii přírody a jednu na volné téma (foto na šířku ve formátu jpeg nebo jpg). Přijímací zkouška bude probíhat formou rozhovoru o uvedených pracích.

Taneční obor:

Do tanečního oboru přijímáme žáky od 4 let do předpřípravného tanečního kurzu a od 5 let do přípravného tanečního studia ZUŠ. Talentové zkoušky se skládají ze zkoušky z hudebního a tanečního nadání a zpěvu. Děti zazpívají libovolnou píseň dle věku uchazeče, budou zkoušeny z tělesného rozsahu těla, rytmického cítění. Improvizují na dané téma při hudebním doprovodu. K talentovým zkouškám si přinesou cvičební úbor.

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Ověření pohybových dovedností a fyzických předpokladů pro tanec (obratnost, pohybová koordinace). Rytmické, hudební a prostorové cítění.

Literárně-dramatický obor:

Do literárně-dramatického oboru přijímáme žáky od 6 do 18 let. Na přijímací zkoušky si děti připraví báseň nebo prozaický text. Co dalšího je čeká? Setkání s učiteli i žáky LDO, dramatické hry a divadelní improvizace.

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Komunikativnost, sociální zralost, pohybové dispozice, schopnost improvizace. Přednes uměleckého textu (próza, poezie) libovolného rozsahu


Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2021 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz