Talentovky

Informace k přijímacím zkouškám Základní umělecké školy Uherské Hradiště pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

Základní umělecká škola Uherské Hradiště již od roku 1939 nabízí dětem a mladým lidem možnost seznámit se s uměním. Na této stránce Vám přinášíme termíny a bližší informace k přijímacím zkouškám pro školní rok 2021/2022.

Věnujte prosím pozornost těmto informacím, které reagují na současnou epidemiologickou situaci:

Termín talentových zkoušek je od  24. 5. 2021, ale může se z důvodů epidemiologické situace změnit (stejně jako okolnosti konání talentové zkoušky). Sledujte proto webové stránky školy a svůj email.

Rozhodní o změně data konání talentové zkoušky vám případně přijde do emailu  zákonného zástupce, který jste uvedli v elektronické přihlášce do ZUŠ Uherské Hradiště.

Výsledky budou do 14 dní po vykonání posledního termínu talentové zkoušky.

Přijatí žáci najdou podrobné informace o příštím školním roce na webových stránkách od 31. srpna 2021

MgA. Jiří Pospíchal, Ph.D., ředitel školy


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Elektronická přihláška pro školní rok 2021/2022 bude přístupná od čtvrtku 4. 3. 2021 do pátku 27.8.2021. Nyní již probíhají přijímací zkoušky pouze na budovách v Uh. Hradišti, a to pro hudební obor na Mariánském náměstí 125 a pro nehudební obory na Tyršově náměstí 363. Při vyplňování přihlášky proto prosím vyberte tato pracoviště a následně datum a čas vykonání zkoušky. Pokud preferujete studium na pobočce, uveďte ji do poznámky na přihlášce.


Ve školním roce 2021/2022 otvíráme na našich pobočkách (dalších místech poskytování vzdělávání) tato studijní zaměření:


Uherské Hradiště – Mariánské náměstí

Hudební obor

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • klavír
 • varhany              
 • elektronické klávesové nástroje
 • housle
 • violu
 • violoncello
 • kontrabas
 • zobcovou flétnu
 • příčnou flétnu
 • klarinet
 • saxofon
 • trubku
 • baskřídlovku
 • trombon
 • tubu
 • lesní roh
 • kytaru
 • elektrickou kytaru
 • basovou kytaru
 • bicí nástroje
 • akordeon
 • cimbál
 • hoboj
 • sólový zpěv

Uherské Hradiště – Tyršovo náměstí

Výtvarný obor                               

Výtvarné vyjadřování

Multimédia

 • Výtvarná a multimediální tvorba
 • Fotografie a nová média
 • Filmová tvorba
 • Audiovizuální tvorba a zpracování elektronické hudby


Taneční obor

Taneční výchova


Literárně dramatický obor        

Divadelní a literární tvorba


Pobočky:

Boršice

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • akordeon
 • elektronické klávesové nástroje
 • housle
 • klavír
 • kytaru
 • zobcovou flétnu
 • klarinet
 • kontrabas

Literárně dramatický obor        

Divadelní a literární tvorba

Buchlovice

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • housle
 • elektronické klávesové nástroje
 • klarinet
 • klavír
 • zobcovou flétnu
 • kontrabas
 • hoboj
 • Taneční obor                                 

  Taneční výchova

Kunovice

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • baskřídlovku
 • elektronické klávesové nástroje
 • klarinet
 • klavír
 • kytaru
 • housle
 • violoncello
 • trubku
 • zobcovou flétnu

Literárně dramatický obor        

Divadelní a literární tvorba

Taneční obor                                 

Taneční výchova

Výtvarný obor                               

Výtvarné vyjadřování

Osvětimany

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova 

Hra na:

 • akordeon
 • elektronické klávesové nástroje
 • klavír
 • housle
 • sólový zpěv

Taneční obor                             

Taneční výchova

Polešovice

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • elektronické klávesové nástroje
 • klavír
 • housle
 • klarinet
 • zobcovou flétnu
 • varhany
 • violoncello
 • kontrabas
 • sólový zpěv

Staré Město

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • klavír
 • varhany              
 • elektronické klávesové nástroje
 • housle
 • violu
 • kontrabas
 • zobcovou flétnu
 • klarinet
 • trubku
 • baskřídlovku
 • lesní roh
 • kytaru

Literárně dramatický obor        

Divadelní a literární tvorba

Taneční obor                             

Taneční výchova

Výtvarný obor                              

  Výtvarné vyjadřování

Tupesy

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • elektronické klávesové nástroje
 • klarinet
 • klavír
 • housle
 • kontrabas
 • zobcovou flétnu

Výtvarný kurz                             

Výtvarné vyjadřování

Velehrad

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • elektronické klávesové nástroje
 • klavír
 • varhany
 • housle
 • kytaru
 • příčnou flétnu
 • zobcovou flétnu
 • sólový zpěv
 • duchovní hudba - kurz

Co čeká vaše děti na talentových zkouškách a jaká jsou kritéria přijímacího řízení ZUŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2021/2022

Hudební obor:

Do Přípravné hudební výchovy jsou přijímány děti 5-6 leté. Děti, které dovršily 7 let věku (nejpozději do 31.8.2021) jsou přijímány do základního studia výuky hry na nástroj, skladby nebo do sólového zpěvu. K talentové zkoušce stačí, když si děti připraví jednu píseň přiměřenou věku, kterou zazpívají. Dále následuje opakování jednotlivých tónů zahraných na nástroj, opakování jednoduchého rytmického útvaru (vytleskáním a pochod podle hudby). Jiná speciální příprava není nutná. Pokud dítě již hraje na nějaký hudební  nástroj, může to, co umí, předvést. K samotnému přijetí však předchozí výuka není vyžadována.

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Ověření hudebního sluchu, rytmického cítění a motorických schopností. 

Výtvarný obor:

Do studijního zaměření „Výtvarné vyjadřování“ přijímáme žáky od 5 let. Na talentových zkouškách budou děti samostatně kreslit tužkou nebo pastelkami dle zadání (45 minut), přiměřeně svému věku (pohádkové postavy, zvířata, prostředí, v němž se nachází, dle vlastní fantazie). Starší žáci budou kreslit postavu, zátiší nebo téma zadané učitelem, opět dle věku uchazeče. Nemusí si nosit žádný výtvarný materiál. Tyto informace platí i pro zájemce o Výtvarný kurz v Tupesích.    

Ve studijním zaměření „Multimédia“ si může uchazeč vybrat z těchto předmětů:

* Výtvarná a multimediální tvorba přijímáme žáky od 5 let. Přijímací zkoušky jsou stejné jako do Výtvarného vyjadřování (viz výše).

*Filmová tvorba – přijímáme žáky od 12 let. Na talentových zkouškách žáci vyplní jednoduchý znalostní a motivační dotazník. Zkouška obsahuje část výtvarnou, kdy žáci se zapůjčeným fotoaparátem nafotí několik fotek na zadané téma a natočí krátký záběr. Je také možné přinést své vlastní fotografie (max 10 fotek) anebo krátké video, které žáci sami natočili (video a fotografie přineste uložené nejlépe v digitální podobě na flash disku).

* Fotografie a nová média - přijímáme žáky od 12 let. Na talentových zkouškách zájemci o studium vyplní jednoduchý motivační a znalostní dotazník. Následně se zapůjčeným školním fotoaparátem vytvoří podle zadání několik fotografií. Je také možné, aby předložili na ukázku své fotografie (v omezeném počtu výběr do 20 foto). Ty můžou být vytištěné, nebo ideálně v elektronické podobě na flash disku.

* Audiovizuální tvorba a zpracování elektronické hudby – přijímáme žáky od 12 let. Zájemci o studium u talentové zkoušky vyplní krátký motivační a znalostní dotazník. Zkouška obsahuje část hudební (intonace, opakování jednoduché melodické nebo rytmické fráze, uchazeč si může připravit píseň dle vlastního výběru) a část výtvarnou (zpracování jednoduchého zadání se školním digitálním fotoaparátem). Znalost hry na hudební nástroj není podmínkou přijetí. Pokud již uchazeč hraje na libovolný nástroj, může předvést krátkou ukázku.

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Výtvarné cítění (cit pro linii, tvar a barvu), zralost výtvarného projevu na zadané téma (samostatnost, využití vlastní fantazie). 

Taneční obor:

Do tanečního oboru přijímáme žáky od 4 let do předpřípravného tanečního kurzu a od 5 let do přípravného tanečního studia ZUŠ. Talentové zkoušky se skládají ze zkoušky z hudebního a tanečního nadání a zpěvu. Děti zazpívají libovolnou píseň dle věku uchazeče, budou zkoušeny z tělesného rozsahu těla, rytmického cítění. Improvizují na dané téma při hudebním doprovodu. K talentovým zkouškám si přinesou cvičební úbor.

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Ověření pohybových dovedností a fyzických předpokladů pro tanec (obratnost, pohybová koordinace). Rytmické, hudební a prostorové cítění.

Literárně-dramatický obor:

Do literárně-dramatického oboru přijímáme žáky od 5let. Na přijímací zkoušky si děti připraví báseň nebo prozaický text. Co dalšího je čeká? Setkání s učiteli i žáky LDO, dramatické hry a divadelní improvizace.

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Komunikativnost, sociální zralost, pohybové dispozice, schopnost improvizace. Přednes uměleckého textu (próza, poezie) libovolného rozsahu


Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy.


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Elektronická přihláška pro školní rok 2021/2022 bude přístupná od čtvrtku 4. 3. 2021 do pátku 27.8.2021.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2021 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz