Talentové zkoušky

Informace k přijímacím zkouškám Základní umělecké školy Uherské Hradiště pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, 

přinášíme vám informace o přijatých žácích a náhradnících pro studium na naší zušce ve školním roce 2023/24.

Zkontrolujte si prosím zařazení dětí do studijních zaměření a místo poskytování vzdělávání ( pobočku). Docházelo k drobným úpravám, dle kapacity jednotlivých oborů a věku dítěte. 


Výsledky přijímacích talentových zkoušek najdete zde


Výsledky přijímacích talentových zkoušek pro hudební obor 

Výsledky přijímacích talentových zkoušek pro nehudební obory ( Výtvarný, taneční, literárně-dramatický)


Dodatečné talentové zkoušky

Vážení rodiče,


přinášíme vám informace k dodatečným talentovým zkouškám pro školní rok  2023/24. Elektronická přihláška bude přístupná na webu školy od 22.5.2023 do 21.6.2023. Termíny dodatečných talentovek naleznete níže. 


Výsledky  budou  zveřejněny do 14 dnů po vykonání posledního termínu talentové zkoušky.
Přijatí žáci najdou podrobné informace o příštím školním roce na webových stránkách od 31. srpna 2023.

MgA. Jiří Pospíchal, Ph.D., ředitel školy

Elektronická přihláška 

Elektronická přihláška pro školní rok 2023/24 bude přístupná od 22.5.2023 do 21.6.2023


Z kapacitních důvodů se otevírají zkoušky pouze pro níže uvedená studijní zaměření na uvedených pobočkách: 

NEHUDEBNÍ OBORY


2.6.2023 Uherské Hradiště – Tyršovo náměstí

9.6.2023

16.6.2023

Výtvarný obor

Multimedia (pouze pro předmět Filmová tvorba)


5.6.2023 Uherské Hradiště - Tyršovo náměstí 

Výtvarný obor

Výtvarné vyjadřování  (pouze pro žáky starší 7 let, Přípravné studium je již naplněno)


8.6.2023 Uherské Hradiště - Tyršovo náměstí

Výtvarný obor

Multimedia (pouze pro předmět Fotografie a nová média)


20.6.2023 Kunovice

Výtvarný obor

Výtvarné vyjadřování


20.6.2023 Uherské Hradiště - Tyršovo náměstí 

Taneční obor

Taneční výchova


21.6.2023 Uherské Hradiště - Tyršovo náměstí

Literárně-dramatický obor

Divadelní a literární tvorba


HUDEBNÍ OBOR

21.6.2023 Uherské Hradiště - Mariánské náměstí

Hra na: 

 • elektronické klávesové nástroje
 • housle
 • violu
 • violoncello
 • kontrabas
 • zobcovou flétnu
 • příčnou flétnu
 • klarinet
 • saxofon
 • trubku
 • baskřídlovku
 • trombon
 • tubu
 • lesní roh
 • akordeon
 • sólový zpěv

21.6.2023 Staré Město

(talentová zkouška proběhne v Uh. Hradišti, v budově na Mariánském náměstí)

Hra na: 

 • zobcovou flétnu
 • klarinet
 • trubku
 • baskřídlovku
 • lesní roh
 • trombon
 • tubu
Co čeká vaše děti na talentových zkouškách a jaká jsou kritéria přijímacího řízení ZUŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2023/2024​

Hudební obor:

Do hudebního oboru přijímáme žáky od 5 let. K talentové zkoušce stačí, když si děti připraví jednu píseň přiměřenou věku, kterou zazpívají. Dále následuje opakování jednotlivých tónů zahraných na nástroj, opakování jednoduchého rytmického útvaru (vytleskáním a pochod podle hudby). Jiná speciální příprava není nutná. Pokud dítě již hraje na nějaký hudební  nástroj, může to, co umí, předvést. K samotnému přijetí však předchozí výuka není vyžadována.

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Ověření hudebního sluchu, rytmického cítění a motorických schopností. 

Výtvarný obor:

Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 5 let. Na talentových zkouškách budou děti samostatně kreslit tužkou, nebo pastelkami dle zadání (45 minut), přiměřeně svému věku (pohádkové postavy, zvířata, prostředí, v němž se nachází, dle vlastní fantazie). Starší žáci budou kreslit postavu, zátiší nebo téma zadané učitelem, opět dle věku uchazeče. Nemusí si nosit žádný výtvarný materiál. 

Ve studijním zaměření Fotografie a nová média přijímáme žáky od 12 let. Na talentových zkouškách zájemci o studium vyplní jednoduchý motivační a znalostní dotazník. Následně se zapůjčeným školním fotoaparátem vytvoří několik fotografií, ze kterých podle zadání sestaví dva soubory. Je také možné, aby předložili na ukázku své fotografie ( v omezeném počtu do 20 kusů). Ty můžou být vytištěné, nebo ideálně v elektronické podobě na flash disku. 

Do studijního zaměření Filmová tvorba přijímáme žáky od 12 let. Na talentových zkouškách by měl žák samostatně  zpracovat krátkou jednoduchou povídku ( či krátký příběh) na libovolně zvolené téma, dlouhou maximálně půl stránky  formátu A4, napsanou ve wordu a uloženou nejlépe v pdf formátu. Jde o to ukázat, jak se žák vyjadřuje a jestli má  tvůrčí předpoklady pro zvolený předmět. Dále vyfotí 3 fotografie- jednu portrétní fotografii člověka, jednu fotografii přírody a jednu na volné téma ( foto na šířku ve formátu jpeg nebo jpg). Přijímací zkouška bude probíhat formou rozhovoru o uvedených pracích.

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Ověření výtvarných dovedností a zralost výtvarného projevu, samostatnost a využití vlastní fantazie.  

Taneční obor:

Do tanečního oboru přijímáme žáky od 4 let do předpřípravného tanečního kurzu a od 5 let do přípravného tanečního studia ZUŠ. Talentové zkoušky se skládají ze zkoušky z hudebního a tanečního nadání a zpěvu. Děti zazpívají libovolnou píseň dle věku uchazeče, budou zkoušeny z tělesného rozsahu těla, rytmického cítění. Improvizují na dané téma při hudebním doprovodu. K talentovým zkouškám si přinesou cvičební úbor. ( Předpřípravné taneční kurzy pro 4leté děti otevíráme až při naplnění kapacity kurzu a to minimálně 10 dětí)

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Ověření pohybových dovedností a fyzických předpokladů pro tanec (obratnost, pohybová koordinace). Rytmické, hudební a prostorové cítění.

Literárně-dramatický obor:

Do literárně-dramatického oboru přijímáme žáky od 5let. Na přijímací zkoušky si děti připraví báseň nebo prozaický text. Co dalšího je čeká? Setkání s učiteli i žáky LDO, dramatické hry a divadelní improvizace.

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Komunikativnost, sociální zralost, pohybové dispozice, schopnost improvizace. Přednes uměleckého textu (próza, poezie) libovolného rozsahu


Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy.


Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz