Talentovky

Informace k přijímacím zkouškám Základní umělecké školy Uherské Hradiště pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,


Základní umělecká škola Uherské Hradiště již od roku 1939 nabízí dětem a mladým lidem možnost seznámit se s uměním. Na této stránce Vám přinášíme termíny a bližší informace k přijímacím zkouškám pro školní rok 2023/2024.
Talentové zkoušky se budou konat v termínu 2.5.2023 – 15.5.2023.

Dodatkové talentové zkoušky budou organizovány, podle naplněnosti jednotlivých uměleckých oborů, v měsíci červnu 2023. 
Výsledky  budou  zveřejněny do 14 dnů po vykonání posledního termínu talentové zkoušky.
Přijatí žáci najdou podrobné informace o příštím školním roce na webových stránkách od 31. srpna 2023.

MgA. Jiří Pospíchal, Ph.D., ředitel školy

Elektronická přihláška 

Elektronická přihláška pro školní rok 2023/24 bude přístupná od 15.3.2023.


Ve školním roce 2023/2024​ otvíráme na našich pobočkách (dalších místech poskytování vzdělávání) tato studijní zaměření:


Uherské Hradiště – Mariánské náměstí

Hudební obor

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • klavír
 • varhany              
 • elektronické klávesové nástroje
 • housle
 • violu
 • violoncello
 • kontrabas
 • zobcovou flétnu
 • příčnou flétnu
 • klarinet
 • saxofon
 • trubku
 • baskřídlovku
 • trombon
 • tubu
 • lesní roh
 • kytaru
 • elektrickou kytaru
 • basovou kytaru
 • bicí nástroje
 • akordeon
 • cimbál
 • hoboj
 • sólový zpěv

Uherské Hradiště – Tyršovo náměstí

Výtvarný obor                               

Výtvarné vyjadřování

Multimédia

 • Fotografie a nová média
 • Filmová tvorba


Taneční obor

Taneční výchova


Literárně dramatický obor        

Divadelní a literární tvorba


Pobočky:

Boršice

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • akordeon
 • elektronické klávesové nástroje
 • housle
 • klavír
 • kytaru
 • zobcovou flétnu
 • klarinet

Literárně dramatický obor        

Divadelní a literární tvorba

Buchlovice

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • housle
 • elektronické klávesové nástroje
 • klarinet
 • klavír
 • zobcovou flétnu
 • kontrabas
 • hoboj

Taneční obor                                 

Taneční výchova

Kunovice

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • baskřídlovku
 • elektronické klávesové nástroje
 • klarinet
 • saxofon
 • klavír
 • kytaru
 • housle
 • violoncello
 • trubku
 • zobcovou flétnu

Literárně dramatický obor        

Divadelní a literární tvorba

Taneční obor                                 

Taneční výchova

Výtvarný obor                               

Výtvarné vyjadřování

Osvětimany

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova 

Hra na:

 • akordeon
 • elektronické klávesové nástroje
 • housle
 • sólový zpěv

Taneční obor                             

Taneční výchova

Polešovice

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • elektronické klávesové nástroje
 • klavír
 • housle
 • klarinet
 • zobcovou flétnu
 • varhany
 • violoncello

Staré Město

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • klavír
 • varhany              
 • elektronické klávesové nástroje
 • kytaru
 • housle
 • violu
 • kontrabas
 • zobcovou flétnu
 • klarinet
 • trubku
 • baskřídlovku
 • lesní roh
 • trombon
 • tubu

Literárně dramatický obor        

Divadelní a literární tvorba

Taneční obor                             

Taneční výchova

Výtvarný obor                              

  Výtvarné vyjadřování

Tupesy

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • elektronické klávesové nástroje
 • klarinet
 • klavír
 • housle
 • zobcovou flétnu

Výtvarný obor                             

Výtvarné vyjadřování

Velehrad

Hudební obor                                

Přípravná hudební výchova

Hra na:

 • elektronické klávesové nástroje
 • klavír
 • varhany
 • housle
 • kytaru
 • příčnou flétnu
 • zobcovou flétnu
 • sólový zpěv

​Výtvarný obor

Výtvarné vyjadřováníCo čeká vaše děti na talentových zkouškách a jaká jsou kritéria přijímacího řízení ZUŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2023/2024​

Hudební obor:

Do hudebního oboru přijímáme žáky od 5 let. K talentové zkoušce stačí, když si děti připraví jednu píseň přiměřenou věku, kterou zazpívají. Dále následuje opakování jednotlivých tónů zahraných na nástroj, opakování jednoduchého rytmického útvaru (vytleskáním a pochod podle hudby). Jiná speciální příprava není nutná. Pokud dítě již hraje na nějaký hudební  nástroj, může to, co umí, předvést. K samotnému přijetí však předchozí výuka není vyžadována.

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Ověření hudebního sluchu, rytmického cítění a motorických schopností. 

Výtvarný obor:

Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 5 let. Na talentových zkouškách budou děti samostatně kreslit tužkou, nebo pastelkami dle zadání (45 minut), přiměřeně svému věku (pohádkové postavy, zvířata, prostředí, v němž se nachází, dle vlastní fantazie). Starší žáci budou kreslit postavu, zátiší nebo téma zadané učitelem, opět dle věku uchazeče. Nemusí si nosit žádný výtvarný materiál. 

Ve studijním zaměření Fotografie a nová média přijímáme žáky od 12 let. Na talentových zkouškách zájemci o studium vyplní jednoduchý motivační a znalostní dotazník. Následně se zapůjčeným školním fotoaparátem vytvoří několik fotografií, ze kterých podle zadání sestaví dva soubory. Je také možné, aby předložili na ukázku své fotografie ( v omezeném počtu do 20 kusů). Ty můžou být vytištěné, nebo ideálně v elektronické podobě na flash disku. 

Do studijního zaměření Filmová tvorba přijímáme žáky od 12 let. Na talentových zkouškách by měl žák samostatně  zpracovat krátkou jednoduchou povídku ( či krátký příběh) na libovolně zvolené téma, dlouhou maximálně půl stránky  formátu A4, napsanou ve wordu a uloženou nejlépe v pdf formátu. Jde o to ukázat, jak se žák vyjadřuje a jestli má  tvůrčí předpoklady pro zvolený předmět. Dále vyfotí 3 fotografie- jednu portrétní fotografii člověka, jednu fotografii přírody a jednu na volné téma ( foto na šířku ve formátu jpeg nebo jpg). Přijímací zkouška bude probíhat formou rozhovoru o uvedených pracích.

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Ověření výtvarných dovedností a zralost výtvarného projevu, samostatnost a využití vlastní fantazie.  

Taneční obor:

Do tanečního oboru přijímáme žáky od 4 let do předpřípravného tanečního kurzu a od 5 let do přípravného tanečního studia ZUŠ. Talentové zkoušky se skládají ze zkoušky z hudebního a tanečního nadání a zpěvu. Děti zazpívají libovolnou píseň dle věku uchazeče, budou zkoušeny z tělesného rozsahu těla, rytmického cítění. Improvizují na dané téma při hudebním doprovodu. K talentovým zkouškám si přinesou cvičební úbor. ( Předpřípravné taneční kurzy pro 4leté děti otevíráme až při naplnění kapacity kurzu a to minimálně 10 dětí)

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Ověření pohybových dovedností a fyzických předpokladů pro tanec (obratnost, pohybová koordinace). Rytmické, hudební a prostorové cítění.

Literárně-dramatický obor:

Do literárně-dramatického oboru přijímáme žáky od 5let. Na přijímací zkoušky si děti připraví báseň nebo prozaický text. Co dalšího je čeká? Setkání s učiteli i žáky LDO, dramatické hry a divadelní improvizace.

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Komunikativnost, sociální zralost, pohybové dispozice, schopnost improvizace. Přednes uměleckého textu (próza, poezie) libovolného rozsahu


Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy.


Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz