Talentovky

Informace o přijímacím řízení Základní umělecké školy Uherské Hradiště

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška pro školní rok 2019/2020


Vážení rodiče,

Základní umělecká škola Uherské Hradiště již od roku 1939 nabízí dětem a mladým lidem možnost seznámit se s uměním.

V současné době vyučujeme naše žáky ve čtyřech oborech.

Hudební obor má předměty: hra na klavír, elektronické klávesové nástroje, varhany, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, baskřídlovku, tubu, kytaru, bicí nástroje, akordeon, cimbál a sólový a sborový zpěv. K talentové zkoušce stačí, když si děti vyberou dvě písně, více zde...

Výtvarný obor rozvíjí výtvarné nadání a smysl pro tvořivost. Žáci pronikají do základu výtvarných technik a postupu, objevují bohatý svět umění. Osobitým a bezprostředním způsobem zpracovávají své zážitky a zkušenosti do tvorby plošné a prostorové. Učíme kresbu, malbu, grafiku, modelování, fotografii a multimédia. Na talentových zkouškách budou děti samostatně tvořit kresbu dle zadání, přiměřeně svému věku (postavy, zvířata, prostředí…), více zde...

Taneční obor umožňuje prostřednictvím pohybu a tance rozvíjet dítě po stránce tělesné i duševní, zprostředkovává mu tanec jako jedinečný zážitek. V rámci studia se žáci seznamují s různými tanečními technikami od průpravy až po klasický, současný či lidový tanec. Součástí talentových zkoušek jsou rytmické požadavky, pohybové předpoklady, pěvecké, taneční dispozice a tanečnost a interpretační nadání, více zde...

Literárně-dramatický obor rozvíjí osobnost a osobitost žáků na základě principů tvořivosti a tvůrčí svobody, učí je mluvit, přednášet, rozumět literatuře a základům divadelního umění. K talentovým zkouškám si děti připraví báseň nebo úryvek prózy. Kolektivní činnosti prověří jejich komunikační, sociální a improvizační schopnosti a dovednosti, více zde...

Do přípravného studia jsou přijímány děti 5–6 leté. Děti, které dovršily 7 let věku, jsou zařazeny do základního studia.

MgA. Jiří Pospíchal, ředitel školy


Kritéria přijímacího řízení ZUŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2019/2020

Hudební obor:

Ověření hudebního sluchu, rytmického cítění a motorických schopností (zpěv libovolné písně přiměřené věku uchazeče, opakování jednoduchého melodického útvaru na slova).

Výtvarný obor:

Výtvarné cítění (cit pro linii, tvar a barvu), zralost výtvarného projevu na zadané téma (samostatnost, vyjádření myšlenky, využití vlastní fantazie).


Taneční obor:

Ověření pohybových dovedností a fyzických předpokladů pro tanec (obratnost, pohybová koordinace). Rytmické, hudební a prostorové cítění.


Literárně-dramatický obor:

Komunikativnost, sociální zralost, pohybové dispozice, schopnost improvizace. Přednes uměleckého textu (próza, poezie) libovolného rozsahu. 


Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy.Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2019 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz