Talentovky

Informace k přijímacím zkouškám Základní umělecké školy Uherské Hradiště pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

Základní umělecká škola Uherské Hradiště již od roku 1939 nabízí dětem a mladým lidem možnost seznámit se s uměním. Na této stránce Vám přinášíme termíny a bližší informace k přijímacím zkouškám pro školní rok 2020/2021.

MgA. Jiří Pospíchal, ředitel školy


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Elektronická přihláška pro školní rok 2020/2021, včetně rezervačního systému pro nehudební obory, bude spolu s bližšími informacemi přístupná od 9. 3. 2020 do 31. 5. 2020. 


TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK 2020/2021

Talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v těchto termínech:

Uherské Hradiště

Hudební obor (HO): 6. 5. ve 13:00–18:00, dodatečné zkoušky 14. 5. ve 13:00–17:00 

Výtvarný obor (VO): 5. 5. ve 13:30–14:15, 6. 5. ve 13:30–18:00, 7. 5. ve 13:30–18:00, dodatečné zkoušky 14. 5. v 17:05–17:50

Literárně dramatický obor (LDO): 5. 5. a 6. 5. v 15:00–18:00, dodatečné zkoušky dle individuální domluvy ​

Taneční obor (TO): 6. 5. v 15:00–18:00, dodatečné zkoušky 11. 5. v 15:30–17:00 

Talentové zkoušky na pobočkách:

Boršice – HO – 4. 5. ve 13:00–17:00

Buchlovice – HO – 7. 5. v 15:00–18:00, TO 11. 5. v 15:00–17:00

Kunovice – HO, VO a LDO 4. a 5. 5. ve 13:00–17:00, taneční obor 7. 5. ve 14:00–17:00

Osvětimany – HO – 5. 5. ve 13:00–17:00

Polešovice – HO – 13. 5. ve 13:30–17:00

Staré Město – HO, TO, LDO a VO – 6. 5. ve 13:00–17:00

Tupesy – HO – 6. 5. ve 13:00–17:00

Velehrad – HO – 6. 5. v 17:30–19:00

Co čeká vaše děti na talentových zkouškách a jaká jsou kritéria přijímacího řízení ZUŠ Uherské Hradiště pro školní rok 2020/2021

Hudební obor:

Do hudebního oboru přijímáme žáky od 5 let. K talentové zkoušce stačí, když si děti připraví jednu píseň přiměřenou věku, kterou zazpívají. Dále následuje opakování jednotlivých tónů zahraných na nástroj, opakování jednoduchého rytmického útvaru (vytleskáním a pochod podle hudby). Jiná speciální příprava není nutná. Pokud dítě již hraje na nějaký hudební  nástroj, může to, co umí, předvést. K samotnému přijetí však předchozí výuka není vyžadována.

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Ověření hudebního sluchu, rytmického cítění a motorických schopností. 

Výtvarný obor:

Do výtvarného oboru přijímáme žáky od 5 let. Na talentových zkouškách budou děti samostatně kreslit tužkou nebo pastelkami dle zadání (45 minut), přiměřeně svému věku (pohádkové postavy, zvířata, prostředí, v němž se nachází, dle vlastní fantazie. Starší žáci budou kreslit postavu, zátiší nebo téma zadané učitelem, opět dle věku uchazeče). Nemusí si nosit žádný výtvarný materiál.                               

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Výtvarné cítění (cit pro linii, tvar, kompozici a barvu), zralost výtvarného projevu na zadané téma (samostatnost, vyjádření myšlenky, využití vlastní fantazie).

Taneční obor:

Do tanečního oboru přijímáme žáky od 4 let do předpřípravného tanečního kurzu a od 5 let do přípravného tanečního studia ZUŠ. Talentové zkoušky se skládají ze zkoušky z hudebního a tanečního nadání a zpěvu. Děti zazpívají libovolnou píseň dle věku uchazeče, budou zkoušeny z tělesného rozsahu těla, rytmického cítění. Improvizují na dané téma při hudebním doprovodu. K talentovým zkouškám si přinesou cvičební úbor.

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Ověření pohybových dovedností a fyzických předpokladů pro tanec (obratnost, pohybová koordinace). Rytmické, hudební a prostorové cítění.

Literárně-dramatický obor:

Do literárně-dramatického oboru přijímáme žáky od 6 do 18 let. Na přijímací zkoušky si děti připraví báseň nebo prozaický text. Co dalšího je čeká? Setkání s učiteli i žáky LDO, dramatické hry a divadelní improvizace.

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

Komunikativnost, sociální zralost, pohybové dispozice, schopnost improvizace. Přednes uměleckého textu (próza, poezie) libovolného rozsahu


Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy.Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2020 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz