Výtvarno

MOTTO: "Od hry k zájmu, od zájmu k zaujetí."

Výtvarný obor

Náš obor rozvíjí výtvarné nadání a smysl pro tvořivost. Žáci pronikají do základu výtvarných technik a postupu, objevují bohatý svět umění. Osobitým a bezprostředním způsobem zpracovávají své zážitky a zkušenosti do tvorby plošné a prostorové. Učí se kresbě, malbě, grafice, modelování a fotografii. Své práce vystavují a zúčastňují se pravidelně soutěží a přehlídek.

Výuka ve výtvarném oboru ZUŠ podporuje plný vývoj žáka od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě,odpovídající věku dítěte a jeho výtvarným schopnostem.

Podmínkou vzdělávání ve výtvarném oboru ZUŠ Uherské Hradiště je zájem o výtvarné aktivity
a schopnost dítěte se výtvarně vyjadřovat.


Žáky seznamujeme s historickými uměleckými směry a kulturními tradicemi tak, aby si uvědomili
svou vazbu k historii i k svému současnému životu i v regionálních souvislostech. Vedeme diskuzi
o prožitcích z akcí a snažíme se, aby sami sebe vnímali jako součást kulturního a veřejného života.
Spolu s žáky hledáme motivaci pro jejich výtvarnou tvorbu z prostředí, které znají. Především v kultuře,
hudbě, literatuře, životním prostředí, lidské existenci, ale i v nejrůznějších médiích.

Naši žáci během studia své znalosti, dovednosti a návyky (jak pracovní, hygienické, tak společenské) v průběhu výuky neustále rozšiřují, prohlubují a upevňují.

Na ZUŠ v Uherském Hradišti funguje výtvarný obor od roku 1964 a v současné době má své pobočky i v Kunovicích a Starém Městě.

Zrušení výuky - P. Seidlová před 6 dny, 21.2.2020 - Paní učitelka P. Seidlová nevyučuje z důvodu nemoci, a to od 21.2.2020 až do odvolání.
Portréty našich žáků potřetí v Hudebních perličkách Pavla Šporcla na ČT Déčko před 7 dny, 20.2.2020 - Do Prahy do České televize putovalo v lednu dalších 180 portrétů a tematických obrázků, které namalovali a nakreslili žáci výtvarného oboru ze tříd Jany Tvrdoňové, Jitky Magdálkové, Martina Šimčíka, Hany Klinkovské, Gabriely Milevské, ze St. Města od Jany Bouzkové a z Kunovic od Petry Seidlové. Již potřetí budou obrázky součástí scény v pořadu „Hudební perličky Pavla Šporcla“.
Talentové zkoušky na školní rok 2020/2021 před 7 dny, 20.2.2020 - Bližší informace k talentovým zkouškám na školní rok 2020/2021.
Výstava "Od hra k zájmu... od zájmu k zaujetí" před 7 dny, 20.2.2020 - Fotografie z vernisáže výstavy "Od hra k zájmu... od zájmu k zaujetí" z Turistického centra na Velehradě.
MenArt před 7 dny, 20.2.2020 - V sobotu 15. února 2020 proběhlo na půdě Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze další inspirativní setkání studentů a pedagogů s výtvarnicí Alžbětou Skálovou v rámci stipendijního programu MenArt.
Boršickou pobočku ZUŠky najdete na nové adrese před 8 dny, 19.2.2020 - Základní umělecká škola Uherské Hradiště, pobočka Boršice se přestěhovala. Nově ji najdete na adrese Boršice č. 191.
Jiří Suchý poslal pozdrav mladým výtvarníkům ZUŠky! před 8 dny, 19.2.2020 - Od roku 2018 spolupracují žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy v Uherském Hradišti s Českou televizí. Již potřetí budou obrázky žáků součástí scény v pořadu „Hudební perličky Pavla Šporcla“.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2020 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz