Multimédia

Obsah studijního zaměření spočívá v tvůrčím využívání digitálních technologií. I zde je ale kladen důraz na osvojení klasických výtvarných postupů výtvarné tvorby a jejich následném rozvíjení digitálními postupy. Žák je veden k většímu využívání digitálních technologií a individuálnímu zkoumání jejich možností.

Vyučované předměty:

Výtvarná a multimediální tvorba

Multimediální tvorba spočívá v tvůrčím využívání digitálních technologií a v přirozeném zapojení těchto technologií do tvůrčího procesu. I zde je ale kladen důraz na osvojení klasických výtvarných postupů, tj. oblast plošné, prostorové i objektové a akční tvorby. Výstupy klasických výtvarných technik jsou dále zpracovávány, rozvíjeny a obohacovány digitálními postupy. Postupně se využití digitálních technik rozšiřuje a prohlubuje.

Cílem je nejoptimálnější zapojení digitálních technologií do procesu tvorby každého žáka. V digitální oblasti jsou žáci seznamováni s obsluhou hardwarových zařízení (digitální fotoaparát a kamera, scanner, PC, atd.) a s využíváním softwarového vybavení pro zpracování obrazových a audio dat do specifického výtvarného vyjádření (fotografie, koláž, animace, krátký film atd.).

Volitelný předmět od 5. ročníku – žák si volí mezi předměty Výtvarná a multimediální tvorba nebo
Fotografie a nová media (o zařazení rozhoduje ředitel školy).

Fotografie a nová média

Výuka předmětu Fotografie a nová média spočívá v tvůrčím využívání klasických i digitálních záznamových technologií. Obecným cílem předmětu je poskytnout žákům potřebné vědomosti o analogových a digitálních způsobech záznamu obrazu, o konstrukci a ovládání záznamové techniky, fotografických materiálech a způsobech jejich zpracování. Žáci získají základní znalosti z oblasti nauky o světle a jeho vlastnostech.

Získané teoretické vědomosti si žáci ověří při plnění praktických zadání, zaměřených na různé žánrové oblasti. Pro účely výuky je k dispozici fotografický ateliér se zábleskovými světly, fotografická laboratoř a třída vybavená technologiemi, určená pro výuku práce v grafických editorech.

Volitelný předmět (o zařazení rozhoduje ředitel školy).

Příprava na školy

Tento předmět je zaměřen na přípravu žáků, kteří chtějí studovat na středních nebo vysokých školách s výtvarným zaměřením. V rámci tohoto předmětu probíhá příprava na talentové zkoušky.

Volitelný předmět (o zařazení rozhoduje ředitel školy).

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz