Výtvarné vyjadřování

V rámci studijního zaměření Výtvarné vyjadřování se žáci seznamují se základními výtvarnými technikami, materiály a vlastnostmi plošného a prostorového vyjadřování, které v průběhu studia rozvíjí a zdokonalují.

Výuka probíhá v tematických blocích, jejichž téma a délku si stanovuje každý učitel sám ve svém tematickém plánu.
Studium I. i II. stupně je ukončeno závěrečnou zkouškou (absolventskou prací).

Vyučované předměty:

Plošná a prostorová tvorba

Předmět plošná a prostorová tvorba zahrnuje tyto výtvarné techniky:

kresbu, malbu, přípravné a základní grafické techniky, koláž a jejich kombinace, modelování z plastických, tvárných hmot, konstruování objektů z nejrůznějších dostupných materiálů – drátu, přírodnin, papíru, textilu,…

Příprava na školy

Tento předmět je zaměřen na přípravu žáků, kteří chtějí studovat na středních nebo vysokých školách s výtvarným zaměřením. V rámci tohoto předmětu probíhá příprava na talentové zkoušky.

Volitelný předmět (o zařazení rozhoduje ředitel školy).

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2022 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz