Tanec

MOTTO: "Tanec jako zážitek"

Taneční obor

Taneční obor na naší škole umožňuje prostřednictvím pohybu a tance komplexně a systematicky rozvíjet dítě po stránce tělesné i duševní. Prvotním úkolem je vyučovat tanci jako zážitku, který se podílí na životní filozofii a životním stylu, ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu a hodnotám okolo sebe nejen v umění, ale i v přírodě a mezilidských vztazích.

Studijní zaměření – Taneční výchova

Cílem tohoto studijního zaměření je poskytnout každému žákovi podle míry jeho schopností takové základy odborného vzdělání, které mu poskytnou uplatnění jako tanečník v souborech nejrůznějšího zaměření nebo ve studiu na středních a vysokých uměleckých školách, pro které je kultura pohybového projevu vhodným předpokladem. Součástí výuky, především v nižších ročnících, je práce s korepetitorem, jehož prostřednictvím dochází k propojení tance a hudby, a tím k rozvíjení hudebního cítění žáka. Výuka se člení na přípravné studium před I. stupněm základního studia a na I. a II. stupeň základního studia. V sedmi ročnících I. stupně a čtyřech ročnících II. stupně základního studia se vyučuje taneční průprava, taneční praxe a základy tanečních technik, které se skládají z metodik klasického tance, současného tance, lidového tance a reflexe tanečního umění. Jmenované předměty žákům postupně přibývají do výuky.

Připravujeme talentové zkoušky před 20 dny, 12.2.2021 - Připravujeme talentové zkoušky na rok 2021/22, sledujte naše webové stránky.
Chráníme bezpečí svých zaměstnanců před 23 dny, 9.2.2021 - Základní umělecká škola chrání a pečuje o zdraví svých zaměstnanců, a nakoupila proto dva druhy kvalitních českých respirátorů pro všechny svoje pedagogické i nepedagogické zaměstnance. Škole na to nikdo nepřispívá, respirátory zakoupila ze svých vlastních prostředků.
Neobětujme pandemii děti, zatím se to děje. před 1 měsícem, 29.1.2021 - Apel Vládě České republiky
Přihlášky - pololetí před 1 měsícem, 26.1.2021 - Termín vykonání talentové zkoušky bude možný po individuální telefonické domluvě u vedoucích oborů (v době obnovení prezenční výuky).
Pololetní prázdniny před 1 měsícem, 22.1.2021 - V pátek 29. ledna 2021 jsou pololetní prázdniny.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2021 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz