Tanec

MOTTO: "Tanec jako zážitek"

Taneční obor

Taneční obor na naší škole umožňuje prostřednictvím pohybu a tance komplexně a systematicky rozvíjet dítě po stránce tělesné i duševní. Prvotním úkolem je vyučovat tanci jako zážitku, který se podílí na životní filozofii a životním stylu, ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu a hodnotám okolo sebe nejen v umění, ale i v přírodě a mezilidských vztazích.

Studijní zaměření – Taneční výchova

Cílem tohoto studijního zaměření je poskytnout každému žákovi podle míry jeho schopností takové základy odborného vzdělání, které mu poskytnou uplatnění jako tanečník v souborech nejrůznějšího zaměření nebo ve studiu na středních a vysokých uměleckých školách, pro které je kultura pohybového projevu vhodným předpokladem. Součástí výuky, především v nižších ročnících, je práce s korepetitorem, jehož prostřednictvím dochází k propojení tance a hudby, a tím k rozvíjení hudebního cítění žáka. Výuka se člení na přípravné studium před I. stupněm základního studia a na I. a II. stupeň základního studia. V sedmi ročnících I. stupně a čtyřech ročnících II. stupně základního studia se vyučuje taneční průprava, taneční praxe a základy tanečních technik, které se skládají z metodik klasického tance, současného tance, lidového tance a reflexe tanečního umění. Jmenované předměty žákům postupně přibývají do výuky.

Výše školného pro školní rok 2019/2020 před 11 dny, 9.8.2019 - Sdělení ředitele školy
Koncert pobočky ZUŠ Staré Město před 1 měsícem, 16.7.2019 - Koncerty absolventů, sólistů i souborů se potěšili rodiče žáků na pobočkách ZUŠky. 29. května představily děti výsledky své celoroční práce ve Společensko-kultuním centru ve Starém Městě.
Vydávání vysvědčení před 2 měsíci, 23.6.2019 - Bližší informace o výdeji vysvědčení
Česká hudba a světová baletní tvorba před 2 měsíci, 21.6.2019 - 11. a 12. června patřil Velký sál Klubu kultury dvěma závěrečným koncertům žáků tanečního oboru ZUŠ Uh. Hradiště z poboček Staré Město a Buchlovice, kteří představili svoje umění pod vedením pedagožek Jitky Adamíkové, Jarmily Krystoňové a Marie Hladníkové.
Taneční obor, výsledky talentových zkoušek pro šk. rok 2019/2020 před 2 měsíci, 18.6.2019 - Výsledky talentových zkoušek pro taneční obor - Uherské Hradiště a pobočky pro školní rok 2019/2020

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2019 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz