Uh. Hradiště, Tyršovo nám. 363

výuka výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru

Ředitel školy:

ředitel: MgA. Jiří Pospíchal, tel.: 572 551 489, mobil: 734 787 746, e-mail: jiri.pospichal@zusuh.cz

Zástupce ředitele pro nehudební obory:

Radmila Doskočilová  – tel.: 572 551 489, mobil: 603 184 491,  e-mail: radmila.doskocilova@zusuh.cz

Kancelář školy:

Úřední hodiny: 9:00– 12:00, 13:00–16:00 
Tel.: 572 551 489, mobil: 736 473 998, e-mail: zusuh@zusuh.cz
Irena Hartlová – hospodářka, evidence žáků, školného a půjčovného, e-mail: irena.hartlova@zusuh.cz

Bc. Marika  Blažková – propagace, produkční, tel.: 572 551 489 , mobil: 731 668 041, e-mail: marika.blazkova@zusuh.cz 


Úřední hodiny: 9:00–11:30, 12:3015:00 
Tel.: 572 551 489, mobil: 733 502 627,
Monika Adamíková – mzdová účetní, personalistka, hospodářka, e-mail: monika.adamikova@zusuh.cz

Ekonomický úsek:

Ing. Jana Ondřejová – vedoucí ekonomického odd., tel.: 572 551 489, mobil: 704 614 106, e-mail: jana.ondrejova@zusuh.cz 

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2022 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz