27. květnem startují na Základní umělecké škole v Uherském Hradišti talentovkypro školní rok 2019/2020

Při této příležitosti představila uherskohradišťská ZUŠka v pátek 3. května nový videoklip, který pod heslem „Společně s námi můžete v ZUŠce tančit a zpívat, kreslit a hrát!“ dává letmo nahlédnout do bohaté šíře oborů a aktivit školy a zároveň zve děti a rodiče k talentovým zkouškám. Současně si Vám ZUŠka dovoluje představit svůj nový školní časopis.

Klip můžete zhlédnout na webu či Facebooku školy, ale také na Youtube, nebo dokonce v kině Hvězda před každou projekcí.

Současně si Vám ZUŠka dovoluje představit svůj nový školní časopis. Jeho název vznikl z veřejné ankety, které se zúčastnilo téměř 300 žáků, rodičů i přátel školy. Nakonec byl zvolen název LIDUŠKA. Škola se jím přihlašuje ke své osm desítek let trvající historii, po kterou sice název školy doznal několika změn, lidově se však vžilo označení „chodit do lidušky“ – tehdejší Lidové školy umění. Časopis bude vycházet čtvrtletně v plánovaném nákladu až 2 000 výtisků, nulté číslo vyšlo 6. května. Liduška bude poutavou formou představovat dětem, jejich rodičům a široké veřejnosti dění ve škole, seznamovat je s učiteli a uměleckým vzděláváním v jednotlivých studijních oborech. Na jeho obsahu se podílejí i žáci školy.

Uherskohradišťská Základní umělecká škola je jednou z největších v České republice, v současné době ji navštěvuje 1 900 žáků. Mnozí z jejích absolventů nejenže pokračují ve studiu na konzervatořích a uměleckých fakultách, ale hlavně vytváří umělecký svět tohoto města i celého Slovácka. Naše vzdělávání jim pomáhá i v budoucím profesním životě, kde se předpokládá komunikativnost a kreativita.

Mezi naše úspěšné absolventy patří například herci Eva Josefíková, Eva Burešová, Vojtěch Johaník, muzikanti Stanislav Vavřínek, Jiří Pavlica, scénografky Eva Blahová, Markéta Šlejmarová, tanečnice Eliška Grabcová, taneční choreografka Hana Achilles a mnoho dalších. Mnoho našich bývalých žáků jsou také úspěšnými pedagogy v uměleckých oborech. Naši žáci jsou každoročně velmi úspěšní i v soutěžích nejenom na okresní a krajské úrovni, ale také na té celostátní – pokud bychom před budovu ZUŠ v Uherském Hradišti instalovali stupně vítězů, určitě by se na ně všechny oceněné děti nevešly. A protože se o naše úspěchy chceme podělit i s okolním světem, rozhodli jsme se do něj vyslat právě náš nový časopis. Kromě informací o škole zde bude místo pro zábavu, rubriky dětské redakční rady, autorská tvorba, vzpomínky absolventů a mnohé další.

Srdečně zveme všechny děti k talentové zkoušce. Podrobnější informace, elektronickou přihlášku a termíny najdete v rubrice Přijímací zkoušky.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2022 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz