Informace Literárně dramatický obor

Informace k talentovým zkouškám pro školní rok 2020/2021

Přijímáme žáky od 5 do 18 let.

Na přijímací zkoušky si připravte báseň nebo prozaický text.

Co dalšího vás u přijímacích zkoušek čeká ? Setkání s žáky LDO, dramatické hry a divadelní improvizace. 

Vyučované předměty:

přípravná výchova

divadelní tvorba

individuální průprava

volitelné předměty

- přednes

- pohybové divadlo

- sborový přednes

- tvůrčí psaní


V příštím školním roce navíc otevíráme:

 - přípravnou výchovu pro děti s rodiči nebo prarodiči (výuka pro předškoláky a žáky prvních    tříd

- pod názvem recitační klub přípravnou výchovu pro žáky vyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ se zájmem o recitaci a   mluvený projev

K dosud nabízeným volitelným předmětům přibude předmět loutkové divadlo, zaměřený na tvorbu loutek a práci s nimi.


Výuka probíhá:  

- v Uh. Hradišti – v divadelním sále v budově na Tyršově náměstí

- na pobočkách Staré Město, Kunovice, Boršice a Buchlovice 

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2021 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz