Klavírní seminář

24. ledna proběhl klavírní seminář s Peterem Toperczerem, který vyučuje na HAMU v Praze a hru na klavír na Gymnáziu a hudební škole hl. m. Prahy (s dvacetiletou praxí), s žáky těchto škol získal mnohá ocenění na českých i zahraničních klavírních soutěžích. Na Základní umělecké škole Uh. Hradiště se den individuálně věnoval deseti dětem studujícím hru na klavír ve třídách pedagožek Jany Hanáčkové, Jany Grabcové, Magdaleny Koišové a Petry Jarmarové

Profesor Toperczer s žáky při výuce kouzlil s barvami klavíru, procvičovali si dynamické kontrasty i polyfonii. „Představte si, že tato skladba je jako mozaika v kostele. Je složená z různých částí. A jeden ten střípek by v ní neodpovídal, byl by vyboulený… a už to nefunguje jako celek,“ hledal lektor pro děti srozumitelná přirovnání k problematickým pasážím ve skladbách, které si žáci na seminář nastudovali. „Tato pasáž by měla být víc rozezpívaná a tahle část zase rytmizovaná a roztančená. Nepřipadalo ti, že tam máš pokles tempa? To je jako když vjedeš na lyžích původní rychlostí do hlubokého sněhu a teď do něj padáš jako tygr,“ rozesmál žáky při rozebírání Sextové studie J. Vřešťála, kterou na pódiu interpretovala Nela Truclová. Děti zkušenému pedagogovi předvedly širokou škálu dalších skladeb českých i světových autorů, od Variace na Pagannniniho téma I. Berkoviče přes Tanec loutek od B. Martinů po Bachovu Dvouhlasou invenci F dur. „Pan profesor Toperczer nás všechny okouzlil svou srdečností a vřelým přístupem k dětem,“ zhodnotila celodenní práci na semináři vedoucí klavírního oddělení Jana Hanáčková.

Další semináře ZUŠku ještě čekají, již příští úterý 11. února to bude například setkání se členy Kvarteta Martinů před jejich večerním koncertem v Redutě.


Projekt ZUŠ Uherské Hradiště – ŠABLONY II byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů školy, využití ICT ve výuce, podporu projektové výuky a rozvoj spolupráce mezi ZUŠ a jejími žáky, rodiči a veřejností. Realizace projektu: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2021.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz