Koncert studentů klavírního oddělení kroměřížské konzervatoře

19. června se hradišťskému publiku představili nadaní studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. Zazněly skladby S. Bortkiewicze, Y. Bowena, F. Liszta, S. Rachmaninova, E. Griega a mnoha dalších autorů. Pódium koncertního sálu patřilo Barboře Pančíkové, Michaele Rakové, Kristýně Novotné a Pavlu Jelínkovi z klavírní třídy MgA. Martiny Mergentalové.

Pro Barboru Pančíkovou šlo o hudební návrat na půdu své domovské školy, kde studovala hru na klavír pod vedením učitelky Ludmily Höhnové. Vzhledem k náročné skladbě, se kterou se předvedla, je zřejmé, že se této absolventce Základní umělecké školy daří na konzervatoři rozvíjet svůj talent a že od svých školních let v Uh. Hradišti udělala velké pokroky. Také pro žáky ZUŠky jsou tyto koncerty inspirací a motivací k dalšímu studiu a objevování světa hudby.

Koncert se uskutečnil za laskavé podpory Nadace Český hudební fond, Nadace Život umělce a NADAČNÍ  FOND A. DVOŘÁKA  pro mladé interprety.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2021 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz