Kurzy baletu a scénického tance pro dospělé

Společně s otevřením nové budovy Základní umělecké školy ve Starém Městě, přichází otevření Kurzů baletu a scénického tance pro dospělé.

Pro koho je kurz baletu určen?

Balet pro veřejnost je určen všem ženám a dívkám, které si chtějí osvojit či prohloubit základy klasického a scénického tance. Tato taneční a pohybová aktivita má příznivý vliv na posílení a flexibilitu těla. Zároveň rozvíjí koordinaci, tanečnost a pohybovou paměť, a to vše za doprovodu příjemné hudby.

Lekce baletu budou probíhat pod vedením Veroniky Kaštánkové - lektorky tance s mnoholetou praxí v Základní umělecké škole, která klade důraz na preciznost provedení, radost z pohybu, individuální přístup a v neposlední řadě také na přátelskou atmosféru. Každá lekce je metodicky vystavena tak, aby vyhovovala požadavkům dospělého jedince a měla příznivé účinky na jeho zdraví a sebevědomí.

Balet je ideální pohybovou průpravou do každodenního života a současně může sloužit jako skvělý základ pro další taneční styly.

Balet pro začátečníky – kurz je určen ženám a dívkám všech věkových kategorií, které nemají s baletem předešlé zkušenosti. Lekce je zaměřena především na správné držení těla a osvojení baletních základů.

Balet pro pokročilé - kurz je určen ženám a dívkám všech věkových kategorií, které již mají zkušenosti s klasickým a scénickým tancem.

Kurzy Baletu pro veřejnost jsou určeny pro ženy a dívky všech věkových kategorií.

Hlavní výhody uzavřených kurzů se zakládají na větším progresu ve zvládání jednotlivých cviků a pozic oproti cvičení v otevřených lekcích. Cvičení probíhá po celou dobu konání kurzu v uzavřené skupině klientek, je zajištěný osobní přístup a individuální konzultace na začátku i po celý průběh.

Dny, ve kterých budou probíhat kurzy a ceny:

Lekce kurzu pro začátečníky bude probíhat vždy ve středu od 19:00 hodin do 20:30 hodin. Ve středu 13. září v19:00 hodin se koná informativní schůzka v tanečním sále nové budovy ZUŠ ve Starém Městě.
Lekce kurzu pro pokročilé bude probíhat vždy v pátek od 18:30 hodin do 20:00 hodin. V pátek  15. září v 18:30 hodin se koná informativní schůzka v tanečním sále nové budovy ZUŠ ve Starém Městě.

Počet klientů v lekci bude omezený vzhledem k velikosti tanečního sálu.

Cena kurzovného se bude odvíjet od počtu členů v jednotlivých skupinách, ale neměla by přesáhnout cenu 1.600Kč/osobu/půl roku.

Zájem o kurzy a případné dotazy piště na email: kastankovaveronika@seznam.cz


Těším se na příjemně strávené chvíle s Vámi    

Veronika

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2022 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz