KURZY LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Matěj Nemrava připravil pro školní rok 2022/23 pestrou škálu kurzů pro děti od 13-18 let.

FILMOVÁ A DIVADELNÍ KRITIKA 

Jak psát o filmu a divadle 

V kurzu filmová a divadelní kritika se seznámíte s analytickou stránkou divadla a filmu. Budete rozebírat základní složky jednotlivých děl a zkoumat filmovou a divadelní řeč. Budete se zabývat odbornými texty, filmovými a divadelními ukázkami a poslouchat vybrané hosty z praxe. Na závěr napíše každý účastník svou vlastní analýzu a recenzi divadelního představení nebo filmu. 


TVŮRČÍ PSANÍ 

Tvorba filmového a divadelního scénáře 

Na kurzu tvůrčího psaní prozkoumáte jednotlivé části příběhu, naučíte se s nimi pracovat a použijete je ve své vlastní tvorbě. Vysvětlíte si pojmy jako protagonista, antagonista, tříaktová struktura, vývoj motivu a další. V hodině si budete číst krátké povídky, poslouchat vybrané hosty z praxe, rozvíjet schopnost komunikovat slovy a hledat inspirační zdroje. Na závěr napíše každý účastník svůj vlastní scénář nebo filmovou povídku.  


ZÁKLADY VIZUÁLNÍ TVORBY 

Kamera a střih 

V kurzu základy vizuální tvorby se budete zabývat vizuálním vyprávěním. Jak odvyprávět příběh jen obrazem. Kurz je vhodný i pro tvůrce komiksu. Výuka se bude soustředit na pravidla filmové řeči a filmového střihu, tvorbu storyboardu a seznámení s významy různých typů záběrů. Budete se také zabývat filmovými ukázkami a poslouchat vybrané hosty z praxe. Účastníci tohoto kurzu by měli být připraveni na to, že budou pracovat samostatně i mimo společné hodiny. Na závěr natočí každý z nich vizuální dílo podle svého výběru.  


AUTORSKÁ TVORBA 

Kurz autorské tvorby nabízí setkání s jinými autory. Soustředíte se zde především na diskuzi o vlastních textech, včetně toho jak přijímat konstruktivní kritiku. Kromě vlastních textů si budete číst i ukázky z moderní literatury, které vás oslovily, a pokusíte se analyzovat, proč tomu tak je. Do některých hodin budou pozvání publikovaní i nepublikovaní autoři, aby mohli zodpovědět otázky týkající se problematiky literární tvorby. Na závěr si uspořádáte autorské čtení.  


Jednotná cena kurzů je 1900,- Kč a jsou vhodné pro děti od 13 - 18 let. 

Doba trvání kurzů je od října 2022 do ledna 2023.

V případě zájmu prosím pište na email matej.nemrava@zusuh.cz

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz