Obnovení výukyZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V UHERSKÉM HRADIŠTI od 11. května 2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 obnovuje ZUŠ Uherské Hradiště výuku na všech místech poskytovaného vzdělávání. Výuka je dobrovolná a prosíme žáky nebo jejich rodiče, aby informovali své pedagogy telefonem nebo mailem, zda se k výuce dostaví.

Harmonogram obnovení výuky:

  • 11. května 2020  individuální výuka v hudebním oboru (kolektivní a skupinová výuka, tedy hudební nauka, soubory, sbory a orchestry, se i nadále nebudou vyučovat)
  • 18. května 2020 konzultace pro absolventy výtvarného oboru (po dohodě s pedagogy výtvarného oboru)
  • 25. května 2020 výuka ve výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru

Rozvrh tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru bude stanoven až na základě zájmu a informací rodičů, zda se k výuce dostaví. Prosíme rodiče o informování svých pedagogů do 15. května a následně od pondělí 18. května zveřejní škola rozvrh tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru na svých webových stránkách.

Pohyb žáků v základní umělecké škole se řídí těmito principy:

Vstup do budovy školy

Při prvním vstupu do školy předkládá žák svému učiteli čestné prohlášení, které je ke stažení na webových stránkách školy (níže na této stránce), nebo ho rodič může vyplnit a podepsat před vstupem do školy (za vraty), kde budou tiskopisy připraveny.

Čestné prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem a obsahuje: 

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Výuka probíhá dle rozvrhů. Do tříd chodí žáci na čas a nezdržují se v prostorách chodeb.
Po ukončení výuky odchází neprodleně z budovy.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz