Ocenění pedagogů výtvarného oboru

V Ústředním kole soutěžní přehlídky výtvarného oboru OČI DOKOŘÁN 2017 získala paní učitelka Jitka Magdálková se svými žáky ocenění - ZLATÉ PÁSMO - za výtvarný projekt ANDULKA VLNKOVANÁ .

Poprvé v historii soutěže dosáhla na nejvyšší ocenění pedagožka ZUŠ Uherské Hradiště. Je to ocenění za výborné pedagogické vedení žáků v současném pojetí výuky výtvarné výchovy.

Zdroj : FACEBOOK

Poprvé v historii soutěže dosáhla na nejvyšší ocenění pedagožka ZUŠ Uherské Hradiště. Je to ocenění za výborné pedagogické vedení žáků v současném pojetí výuky výtvarné výchovy.
Záměr projektu je prostý. Seznámení se s životem drobného ptáčka, jeho přirozenými instinkty. Třída ¬proměněná na voliéru vytváří nový, pro děti nečekaně inspirativní, pracovní prostor.  Přirozená hravost andulek vede žáky ke hře, jejich křehkost a zranitelnost k zodpovědnosti za jejich život. Tvorba v proměněném pracovním prostředí nabízí úplně nový přístup k samotné výtvarné aktivitě dětí. Jejich umělecké vnímání se proměňuje. (Citace z úvodu k projektu Jitky Magdálkové).

Dalšími oceněnými v této přehlídce byli:

Výtvarné řady a projekty: 
DOTEKY II. aneb co dotek odkryl  ZUŠ Uherské Hradiště vyučující Radmila Doskočilová 
ČESTNÉ UZNÁNÍ

Jednotlivé práce: 
PES - Barbora Sprinzlová  ZUŠ Uherské Hradiště pobočka St. Město vyučující Jana Bouzková 
ČESTNÉ UZNÁNÍ

Multimedia:
Jak by vypadala procházka pravěkou krajinou, ZUŠ Uherské Hradiště vyučující Martin Šimčík
ČESTNÉ UZNÁNÍ

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz