Od září se můžete na ZUŠ těšit na nové učitele

Od nového školního roku se na naší ZUŠ budete setkávat s novými tvářemi. Tým našich pedagogů se rozšíří.

Josef Cigánek

je jedním z nevýznačnějších profesionálních bubeníků v polistopadové době, absolvent Konzervatoře Brno, nyní profesor na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, firemní hráč značky Zildjian a současně také DW Drums.

Po koncertování se špičkami české popové scény (Karel Gott aj.) a účasti v rockových kapelách a projektech (Team, Krucipüsk, Tango, Andrej Romanov, Aleš Brichta, Roman Dragoun Rock Band, Georgen, Titanic, Silent Session, Walda Gang aj.) a také po premiéře svého bubenického projektu CLASSIC JAM posouvá i nadále Josef Cigánek hranice svého jedinečného nástroje a k tomu si přizval, podle svého názoru, ty nejlepší hudebníky a vytvořil JOSEF CIGÁNEK BAND – progresivní instrumentální hudební projekt postavený především na vlastních autorských skladbách.

Na ZUŠ Uh. Hradiště bude vyučovat kytarové soubory – kapely a hru na bicí nástroje.

Barbora Pančíková

je absolventkou ZUŠ v Uherském Hradišti, studovala klavír u paní učitelky Ludmily Höhnové.


Momentálně dokončuje 4. ročník na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením MgA. Martiny Mergentalové. 


Na hradišťské ZUŠce bude učit hru na klavír.

Vladimíra Hostýnková

je absolventkou Základní umělecké škole ve Bzenci, kde se od svých sedmi let učila hrát na zobcovou flétnu a na klavír. Při studiu na Konzervatoři v Brně se setkala poprvé s hrou na hoboj. Jeho krásný zvuk ji nadchl natolik, že jej nakonec studovala jako hlavní nástroj. Šestileté studium jsem ukončila titulem DiS. V nynější době je čerstvou absolventkou bakalářského studia ve hře na hoboj na Akademii umění v Banské Bystrici. Dále pokračuje do magisterského studia.

Na konzervatoři založila ve školce Montessori ve Bzenci kroužek hry na zobcovou flétnu pro děti od tří let. Ten vedla pět let. Na Základní umělecké škole v Hriňové na Slovensku učí zobcovou flétnu a komorní hru, na ZUŠ ve Bzenci vyučuje hru na klavír a zobcovou flétnu.

Na ZUŠ v Uh. Hradišti bude vyučovat hru na flétnu a hoboj.

Do krásného zvuku hoboje se můžete zaposlouchat mj. ve slavné melodii Gabriel´s oboe z filmu Mission: https://www.youtube.com/watch?v=xBLbH6vRwk8

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2024 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz