Projekt Plakáty

Žáci výtvarného oboru ze třídy Marka Malůška snímali na plakátovacích plochách torza volebních politických plakátů, na kterých se již podepsal zub času. Projekt se nedotýká jen otázek demokracie, svobody, nezbytnosti vzdělání, ale snaží se otevřít širší pole globálních otázek.

Žáci výtvarného oboru ze třídy Marka Malůška snímali na plakátovacích plochách torza volebních politických plakátů, na kterých se již podepsal zub času, vliv podnebí, vlhkosti, vandalismu, mnohé prokvetly rzí, z jiných déšť vymyl barevnost, kontrast i výraz. Ty nejvtipnější výřezy následně studenti s pomocí jednoduchého čistého typografického řešení doplnili o citace významných, ověřených myslitelů, filozofů, politiků a dalších osobností. Volba jednotlivých citací představovala revizi myšlení a postojů dlouhého období hledání spravedlnosti a pravdy od časů Sokrata, Platóna až po Masaryka a Havla, diskuze se dotkla nejrůznějších témat především v oblasti pojetí demokracie, svobody, pomíjivosti a všeobecně platných trvalých hodnot. To vše probíhalo ve ztížených podmínkách distanční výuky.

Ohlasy v médiích - Slovácký deník

Volba výřezů politických plakátů v žádném případě nesignalizuje politicky směřované sdělení projektu. Ten si klade za cíl upozornit a vyzvat veřejnost k zamyšlení, k přehodnocení vlastních postojů, osobní odpovědnosti a angažovanosti ve veřejných otázkách. Podklad deformovaných „dozrálých“ politických plakátů má pouze coby metafora symbolizovat pomíjivost dočasných krátkozrakých nízkých cílů v podobě jakéhokoliv mandátu, období či jednoho lidského života oproti možným důsledkům našich činů, či naopak alibistické pasivitě, jejíž dopady můžou mít nedozírné následky v budoucnu.  

Výsledné grafické řešení v podobě plakátů se vrátí zpět do veřejného prostoru na původní místa plakátovacích ploch v Uherském Hradišti. Jde o to, aby jeho sdělení způsobilo u pozorovatelů určitý rozruch právě teď, v době, kdy se mnohé významné události dějí na pozadí kryté clonou způsobenou pandemií koronaviru. Cílem je divákům připomenout důležitost vlastního kritického myšlení a nezbytné angažovanosti.

Projekt se nedotýká jen otázek demokracie, svobody, nezbytnosti vzdělání, ale snaží se otevřít širší pole globálních otázek týkajících se vlivu médií na veřejnost, ekologických témat, problematiky migrace a budoucího uspořádání světa…

Na projektu si žáci odzkouší princip komunikace vizuální formou s veřejností pomocí angažovaného umění. Podobné projekty s výrazným konceptuálním přesahem, které nejsou zaměřeny pouze na rozvíjení tvořivých dovedností a znalost technologií, realizujeme v rámci oddělení Fotografie a nová média v každém školním roce. Získané zkušenosti představují pro žáky ZUŠ Uherské Hradiště nedílnou a významnou součást komplexního moderního uměleckého vzdělávání.

Marek Malůšek

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2022 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz