Rozvrh hodinliterárně-dramatického oboru od 25. 5. 2020

Rozvrh v literárně- dramatickém oboru

ROZVRH HODIN LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU OD 25. 5. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA

Rozvrh v  literárně- dramatickém oboru zůstává stejný s těmito výjimkami:

PONDĚLÍ

Skupina, která začínala v 16:30 (vyuč. Hana Nemravová) bude mít výuku už od 14:30.                                                                                                          

ČTVRTEK

Kurz v Boršicích bude i nadále vyučován distančně.


Na první hodinu si nezapomeňte přinést podepsané čestné prohlášení.

DISTANČNÍ VÝUKA

Dosavadní kurzy byly ukončeny nebo se právě ukončují.

Účastníci distanční výuky by se měli  do 27. 5. u svých vyučujících přihlásit alespoň do jednoho z nově nabízených:

POSLECHNI SI….

Inspirací pro tento kurz budou literární ukázky načtené učiteli LDO. Nejen, že se dozvíte, jaké povídky, pohádky a básničky mají rádi vaši učitelé, ale na základě poslechu budete moci sami tvořit – kreslit, psát, natáčet vlastní videa a audionahrávky. Nabízených možností bude vždy několik a vy si sami vyberete, do čeho se pustíte.

PANTOMIMA

Tento kurz je určen všem, kteří  mají  zájem se i nadále věnovat pantomimě a vyjadřování beze slov. V posledních týdnech školního roku můžete postupně natočit až tři videa na základě zadaných témat. Zúročíte tak  dovednosti získané z „první vlny“ pantomimických a koordinačních cvičení a zároveň  uplatníte svou fantazii.

SCHŮZKY S LITERATUROU

Zajímá vás literatura a přednes? Pomocí video hovorů můžete konzultovat se svými učiteli
a připravovat se na sólové vystoupení nebo si jen povídat o zajímavých knihách, filmech, divadelních hrách….Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2020 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz