Talentové zkoušky – pokyny pro rodiče

Vážení rodiče,

žádáme vás, abyste při vstupu do budovy použili dezinfekci, stáhli si a podepsali:

Po škole se prosím pohybujte s rouškou.

Děti prosím zaveďte do třídy, kde budou probíhat talentové zkoušky. Předejte pedagogům Čestné prohlášení, podepište přihlášku a opusťte budovu. V budově školy se v době talentových zkoušek zdržujte jen po dobu nezbytně nutnou.

Dítě si v uvedenou dobu konce talentové zkoušky vyzvedněte opět u třídy.

Vstup do budovy je možný pouze pro 1 doprovodnou osobu.

Děkujeme za pochopení a přejeme úspěšnou talentovou zkoušku.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2020 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz