Informace Taneční obor

Informace k talentovým zkouškám pro školní rok 2020/2021

Žáci tanečního oboru ZUŠ se během studia seznamují s různými tanečními technikami od taneční průpravy, přes klasický a lidový tanec až po současné taneční techniky. V hodinách je kladen důraz na rozvoj a posílení přirozených tělesných dispozic žáka a jeho vývoj v tvůrčí osobnost. Nedílnou součástí jsou také prezentace choreografií jednotlivých ročníků na různorodých akcích a spolupráce na velkých mimořádných projektech, které v posledních letech vznikly ve spolupráci s Dětským folklorním souborem Hradišťánek – Špalíček Bohuslava Martinů, Broučci na hudbu Otmara Máchy a další.

Talentové zkoušky budou probíhat v Tanečním sále ZUŠ Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 363

Taneční obor přijímá žáky od 4 let do předpřípravného tanečního kurzu a od 5 let do přípravného tanečního studia ZUŠ. 

Po konzultaci s pedagogem je možné přijmout i starší děti.

Talentové zkoušky se skládají ze zkoušky z rytmického nadání, zpěvu a tanečních předpokladů.

Na talentové zkoušky si přineste cvičební úbor.

Výuka probíhá:  

- v Uh. Hradišti – taneční sály v budovách na Mariánském i Tyršově náměstí

- na pobočkách Staré Město, Kunovice a Buchlovice 

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2021 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz