Úspěšné zakončení školního rokuv literárně-dramatickém oboru ZUŠ UH

Ministerstvo školství letos zrušilo všechny soutěže, včetně těch našich uměleckých. Ne tak Ministerstvo kultury, které podpořilo rozmanité kulturní aktivity a přehlídky. Jednou z nich je Wolkrův Prostějov.

Ministerstvo školství letos zrušilo všechny soutěže, včetně těch našich uměleckých. Ne tak Ministerstvo kultury, které podpořilo rozmanité kulturní aktivity a přehlídky. Jednou z nich je Wolkrův Prostějov. Tam se totiž koná každý rok celostátní kolo přehlídky v uměleckém přednesu. Naše škola je ve spolupráci se spolkem Někalikaspřeží, reprezentovaným Stanislavem Nemravou, každý rok pořadatelem jeho krajského kola. Letos proběhlo 5. června v koncertním sále na Mariánském náměstí, aby se tam kvůli hygienickým požadavkům na sezení diváků ob židli všichni vešli. Bylo jich tam přes 30. Účastníci přijeli ze středních, ale hlavně ze základních uměleckých škol našeho kraje. Začali o půl desáté, skončili kolem 17. hodiny.

O postupujících a oceněných rozhodoval a dvouhodinovou diskusi s recitátory absolvoval lektorský sbor ve složení: Ivana Lubinová – Artama Praha, Lucie Semančíková – ZUŠ Karviná a Libor Vacek – Český rozhlas Praha. Všichni účastníci obdrželi diplom, dárek od Informačního centra UH i města Uherské Hradiště a vítězové sponzorské sklenice od firmy Synot. Dík za organizační pomoc patří Haně Nemravové, Olze Strašákové a kolegovi z Uh. Brodu Romanu Švehlíkovi. Lektoři rozhodli o postupujících do celostátního kola a také o doporučených – to jsou ti, kteří budou čekat na rozhodnutí programové rady celostátního kola.

Letos své žáky na WP z naší školy připravovali dva učitelé. A opět úspěšně v první i druhé kategorii. Ze třídy Olgy Strašákové byl oceněný čestným uznáním Ondřej Kavka, postupuje Natálie Janíková. Stanislav Nemrava bude mít v celostátním kole Veroniku Brajdić a Anetu Holomčíkovou a možná doporučené Kateřinu Jurnyklovou a Vojtěcha Obdržálka. Na WP je i třetí kategorie – od 22 do sta let, kde mohou přednášet už emeritní učitelé či ředitelé. V této kategorii bude naši školu v celostátním kole reprezentovat Stanislav Nemrava za akordeonového doprovodu Anety Holomčíkové s pásmem veršů Františka Gellnera „Ožeň se, bratře“.

Tím ovšem úspěchy našeho LDO nekončí. Naši pedagogové z literárně-dramatického a hudebního oboru připravili pro učitelský koncert literárně-hudební pásmo ze vzpomínek podučitele Aloise Doufalíka z Březové a myšlenek Jana Amose Komenského. Pod souborovým názvem „Na břehu řeky Moravy“ (Eliška Martincová, Radmila Mrázová, Olga Strašáková, Stanislav Nemrava, František Sliž a Marek Ovčáčík pod distančním režijním dohledem Hany Nemravové) vystoupili i na této krajské přehlídce a jako doporučený soubor budou také čekat na rozhodnutí programové rady. Poslední na celé akci se představily Veronika Brajdić s kolegyní z DS Čapek Terezou Masaříkovou s inscenovanou básní Eberhardta Hauptbahnhofa „Furiant odvážné školačky“ a staly se též čekatelkami na postup.

A když jsme vzpomenuli divadelní spolek Čapek, který se integroval do našeho meziobrorového souboru LDO Dohráli jsme, je třeba upozornit na jeho účast na divadelní přehlídce Valašské Křoví 4. 6. ve Slavičíně, kam přivezl inscenaci Jenůfka podle Gabriely Peissové v režii Hany Nemravové s Veronikou Brajdić v hlavní roli. Odborná porota naše představení doporučila k účasti na celostátní přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně 2021!


Fotky k Jenůfce najdete na https://www.facebook.com/valasskekrovi.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz