„Viděno dvojíma očima“

19. října zahájili žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Uherské Hradiště ze třídy Marka Malůška neobvyklý projekt ve spolupráci s Uherskohradišťskou nemocnicí. Jeho hlavním cílem bylo vytvořit fotografickou výstavu, která by nabídla vhled do prožitků nejmladších pacientů přechodně pobývajících na dětském oddělení.

Pobyt v nemocnici představuje v životě každého člověka vždy nesnadné období. Pro nejmladší pacienty je odloučení od nejbližších,
zvládnutí své zdravotní situace a přizpůsobení se provozu nemocničního zařízení mnohdy novou hraniční zkušeností.
19. října zahájili žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Uherské Hradiště ze třídy Marka Malůška neobvyklý projekt ve
spolupráci s Uherskohradišťskou nemocnicí. Jeho hlavním cílem bylo vytvořit fotografickou výstavu, která by nabídla vhled do
prožitků nejmladších pacientů přechodně pobývajících na dětském oddělení. Autory snímků ale tentokrát nebyli žáci oddělení
Fotografie a nová média ZUŠ, ale samotní pacienti, kteří se rozhodli projektu zúčastnit.
Cílem projektu „Viděno dvojíma očima“ bylo nabídnout mladým pacientům zpestření programu pobytu, ale také novou zkušenost
interpretace vlastních prožitků a emocí pomocí média fotografie. Pro žáky ZUŠ projekt znamenal jedinečnou možnost uplatnit získané
znalosti a dovednosti v praxi při realizaci smysluplného a hodnotného zadání. Tentokrát především v roli kurátorů a tvůrců konečné
podoby výstavního souboru.

Projekt zahrnoval několik návštěv dětského oddělení, při které žáci ZUŠ zapůjčili pacientům fotoaparáty, seznámili je s koncepcí pro-
jektu i s obsluhou techniky. Pacienti pak po dobu svého pobytu v nemocničním zařízení dokumentovali dění, své spolubydlící i okolní prostředí. Především ale objektiv zaměřili na sebe a pokusili se zachytit své nálady a subjektivní odrazy svých prožitků. Z tohoto

z části introspektivně zaměřeného materiálu sestavili ve druhé fázi projektu žáci ZUŠ napříč snímky jednotlivých fotografujících pacientů společný výstavní soubor, který si zde v premiéře můžete prohlédnout.

Fotografové (pacienti Uherskohradišťské nemocnice a.s.)
Sabina Andrýsková, Kateřina Gavendová, Erik Hajduch, Dominik Hudec, Lukáš Kopecký, Tereza Lavičková, Gabriela Lipková, Vít
Turčín, Klára Zetková, Vladimíra Zvodzová
Kurátoři (žáci výtvarného oboru, oddělení Fotografie a nová média ZUŠ Uherské Hradiště)
Eliška Čechová, Kristýna Činčalová, Kristýna Dvouletá, Ester Kocábová, Jakub Lukeš, Kateřina Mičková, Andrea Somrová, Jan Stndl,
Petra Šiková, Hana Vávrová, vedení projektu MgA. Marek Malůšek.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2024 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz