WOLKRŮV PROSTĚJOV ZLÍNSKÝ KRAJ 2015

krajské kolo 58. celostátní přehlídky uměleckého přednesu a divadla poezie Uherské Hradiště 27. března 2015

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Wolkrův Prostějov (dále jen WP) je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Poslá¬ním pře¬hlídky je také podpořit zájem pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie.


II. PODMÍNKY ÚČASTI 

Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté a divadelní soubory ze Zlínského kraje ze všech typů škol a školských zařízení z I. a II. kategorie prostřednictvím okresního kola, účastníci III. kategorie a soubory se hlásí přímo pořadateli krajského kola. 

Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií.
1. kategorie - od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 17 let (dovršení 17 let až po 1. 2. 2015 včetně)
2. kategorie - od 17 let (recitátoři, kteří do 1. 2. 2015 dovrší 17 let) do 20 let
3. kategorie - od 20 let (recitátoři, kteří do 1. 2. 2013 dovrší 20 let) a více (horní věková hranice není stanovena)
U recitačních souborů a divadel poezie - od ukončené 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena.

Sóloví recitátoři na rozdíl od předchozích let přednášejí pouze jeden text. Z okresních přehlídek jich postupuje do krajského kola za okres 6 přímo nezávisle na kategorii. Okresní porota může na základě kvality přehlídky další recitátory doporučit, o jejich přijetí rozhoduje pořadatel krajského kola. Z okresního kola pošle pořadateli krajského kola výsledkovou listinu a přihlášky postupujících s pořadím u dalších navržených ihned po ukončení okresního kola e-mailovou poštou na adresu: stanislav.nemrava@zusuh.cz. Soubory se mohou touto cestou přihlásit přímo u pořadatele krajského kola. Sóloví recitátoři se mohou přihlásit u pořadatele okresního kola prostřednictvím své školy nebo školského zařízení (střední, vyšší odborné, ZUŠ atd.), do krajského kola postupují pouze účastníci kola okresního, cestovné je možné hradit pouze v krajském kole a to za předpokladu dostatečné dotace MK ČR.

Okresní kola WP probíhají ve Zlínském kraji na těchto místech: 

Okres Kroměříž – 25. února 2015 9.00 hodin v Domě  kultury v Kroměříži, prezence od 8.00 hod. Pořadatel přehlídky : Dům kultury v Kroměříži , RAUČ Kroměříž, přihlášky zašlete: Mgr. Irena Procházková, Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám. 496 , 767 01 Kroměříž, e-mail:prochirena@seznam.cz,  telefon : 739 643 167  

Okres Uherské Hradiště – 20. března 2015 v 8:30 hodin v Základní umělecké škole Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 363, prezence od 8:00 hod., přihlášky zašlete e-mailem:stanislav.nemrava@zusuh.cz, telefon: 572555414, 603573495

Okres Vsetín – 17. března 2015 v 10.00 hodin, prezence od 9:30 v Základní umělecké škole Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, Komenského 67, pořadatelkou je Bohumila Plesníková, přihlášky zašlete do školy: e-mail: info@zus-vm.cz, telefon/fax: 571 622 547, mobilní telefon: 731 651 362

Okres Zlín – 17. března 2013 ve 13.00 hodin, prezence ve 12.30 hodin, pořadatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, přihlášky zašlete na adresu:  rambouskova@gjszlin.cz, tel. 577 007 436, 577 007 444 (kancelář školy).

Krajské kolo Wolkrova Prostějova proběhne ve třídě literárně-dramatického oboru ZUŠ Uh.Hradiště Tyršovo náměstí 363 27. března 2015 v 10,00 hodin, prezence je od 9:00 hodin.Pořadatel krajského kola: ZUŠ Uherské Hradiště, kontakt: Stanislav Nemrava, e-mail:stanislav.nemrava@zusuh.cz, tel: 572 555 414, mobil: 603573495, ZUŠ Uh. Hradiště, Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště, http://zusuh.cz.Mgr. Stanislav Nemrava 
ředitel ZUŠ Uh.Hradiště

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz