Zuška uvedla seminář pro dětii koncert pro flétnu a klavír

16. ledna 2020 v podvečer se na ZUŠce uskutečnil pro žáky a učitele interaktivní seminář s flétnistkou Kristinou Vaculovou, která absolvovala uherskohradišťskou Základní uměleckou školu a hudbě se věnovala i ve svém budoucím profesním životě.

Žáky i rodiče zajímalo, kam Kristinu vedly její kroky po ZUŠce, kterou absolvovala ve třídě Jany Gajdošové. Kristina vystudovala brněnskou konzervatoř a JAMU, kde nyní působí jako učitelka hudby, je také členkou orchestru Filharmonie Brno. Na semináři nechala rozeznít i svou zlatou flétnu, v její interpretaci se diváci mohli zaposlouchat do Fantazie na operu Mignon Paula Taffanela a poté jí děti ze ZUŠky předvedly skladby, na kterých nyní pracují v hodinách se svými učiteli.

Žáci byli zvědaví, kolik hodin denně Kristina cvičí, jestli má před koncerty někdy trému či zda při svém pracovním vytížení zvládá i nějaké koníčky. Dozvěděli se také o její stáži na Hudební akademii v Budapešti. „V Maďarsku nemají konzervatoře, jak to známe u nás, ale hudební gymnázia, podobně jako jinde ve světě. Překvapilo mě, jak je tady důležitý zpěv a jak mnoho se v Maďarsku zpívá – lidé jsou zde velmi muzikální, podobně jako na Moravě. Zdejší děti mají na přijímací zkoušky připraveno 60 lidových písní, které sesbírali Béla Bartók, Zoltan Kodaly a další autoři,“ upřesňuje flétnistka, která v Budapešti strávila celý rok.

Žáci se zajímali také o moderní techniky a nejnovější trendy ve hře na flétnu – Kristina Vaculová jim předvedla ukázku třepetavého jazyka, pískavé zvuky, hraní a zpívání na flétnu zároveň či multifoniku.

Na seminář navázal večerní koncert s klavírním doprovodem Jiřího Hrubého, na kterém zazněly Fantazie Gabriela Faurého, Philippe Gauberta nebo temperamentní melodie Francoise Borneho z opery Carmen.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz