Ceny "školného" a za pronájem nástrojů

Školní rok 2016/2017

Úplata na základě předpisu zaslaného e-mailem, který u žáka evidujeme, se hradí pololetně a je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období (tj. do 15.9. 2016 a 15.2. 2017).

Předpisy poplatků za I. pololetí šk. roku 2016/2017 budeme posílat e-mailem v průběhu září – splatnost bude posunuta.

Bez variabilního symbolu uvedeného v předpisu školného nelze platbu identifikovat.

Ceník školného

Ceník úhrad za pronájem nástrojů

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2020 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz