Magdalena Uhrová

učitelka hudebního oboru

Studijní zaměření: Hudební nauka


Absolventka:

I. a II. stupeň ZUŠ (dříve LŠU) Uherské Hradiště ve hře na klavír

Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc – obor Hudební výchova a Český jazyk

Kontakt:

magda.uhrova@zusuh.czNa ZUŠ v Uherském Hradišti působí od roku 1979. Vyučuje hudební nauku, přípravnou hudební výchovu a vede přípravný pěvecký sbor. K její pedagogické práci také patří příprava ke zkoušce z hudební nauky uchazečů na konzervatoře. V letech 1998–2018 působila ve funkci zástupkyně ředitele ZUŠ a měla na starosti chod hudebního oboru školy.

Za svou úspěšnou pedagogickou práci byla v roce 2014 navržena na ocenění městem Uherské Hradiště.

Je členkou Smíšeného pěveckého sboru Svatopluk, pěveckého sboru učitelek ZUŠ a chrámového pěveckého sboru v Uh. Hradišti.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2022 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz