SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Uherské Hradiště

Kdo jsme?

SRPŠ – Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Uherské Hradiště, z.r.

Sdružení je občanským sdružením rodičů žáků a přátel školy, kteří se chtějí podílet na činnosti školy.

Základní informace:

Nový výbor SRPŠ při ZUŠ UH vznikl 14. 6. 2018 na Valné hromadě SRPŠ.

Současně s novým výborem došlo i k zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně 12. 2. 2020.

Adresa SRPŠ:

Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Uherské Hradiště, z.r.

Mariánské nám. 125

Uherské Hradiště 686 01

IČ: 750 13 860

ČÚ: 123-3496220237/0100

Nejsme plátci DPH.

Kontakt:

Radmila Doskočilová: srps@zusuh.cz

Orgány SRPŠ:

Členové SRPŠ volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. Předseda a místopředseda nakládají s finančními prostředky, zodpovídají výboru SRPŠ.

Majetek a hospodaření:

Příspěvek SRPŠ se vybírá jednou ročně (během září–listopadu daného školního roku) od každého žáka v jednom z oborů, který navštěvuje. Výši příspěvku stanoví výbor SRPŠ. Zdrojem majetku jsou příspěvky a dary. O využití majetku rozhoduje výbor SRPŠ na základě tabulky s požadavky jednotlivých vedoucích oborů a výše finančního zůstatku na účtu sdružení.

Výbor SRPŠ:

Předseda: Andrea Březinová

Místopředseda: Radmila Doskočilová

Pokladník: Irena Hartlová

Členové výboru: Jaroslav Bartoš, Jakub Špalek

Kontrolní komise SRPŠ:

Předseda kontrolní komise: Ivana Zámečníková

Členové kontrolní komise: Jana Bachanová, Jana Fornůsková

Členství:

Členy sdružení mohou být rodiče a přátelé školy – fyzické osoby starší 18 let.

Účel:

Ochrana zájmů žáků Základní umělecké školy Uherské Hradiště, sdružování rodičů žáků, přátel, podporovatelů a sponzorů ZUŠ, vzájemná koordinace výchovného působení rodiny
a ZUŠ na žáky, rozvoj spolupráce a komunikace mezi rodiči žáků a zástupci a představiteli ZUŠ. Zlepšení vybavenosti ZUŠ, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí ZUŠ a modernizace výuky. Rozvoj mimoškolních, zahraničních a dalších aktivit žáků ZUŠ. Poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání a kultury. Rozvoj občanské společnosti.

V loňském školním roce 2019/2020 SRPŠ finančně podporovalo:

  • žáky za mimořádné studijní výsledky (knižními poukázkami, dárkovými předměty, ...)
  • absolventy školy (květinami, knižními poukázkami, pamětními listy)
  • při nákupu materiálu pro VO, kostýmů pro LDO a TO
  • při nákupu školních pomůcek pro HO, TO, LDO, VO pro žáky školy
  • nadané a talentované žáky na soutěžích
  • kulturní akce školy
  • pořádání soutěží, seminářů, soustředění, kurzů, vernisáží, vystoupení
  • pořádání tuzemských i zahraničních kulturně poznávacích akcí
  • pořádání akcí spojených s reprezentací školy při 80. výročí ZUŠ


Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz