Podpořené akce 2023-2024

Akce konané za podpory SRPŠ, školní rok 2023-2024.

Uherskohradišťský dětský pěvecký sbor v Tupesích

Dne 19.5. zavítal přípravný dětský pěvecký sbor a uherskohradišťský dětský pěvecký sbor do Tupes, kde má ZUŠ Uherské Hradiště svou pobočku. Místní základní škola slavila 150 výročí. Krásných 30 minut pod 'taktovkou' sbormistryně Ivany Zamečníkové a za doprovodu Lucie Adamcové spestřily už tak bohatý program, který měla základní škola připravený. 

Děkujeme SRPŠ za příspěvek na autobus na přepravu dětí.

Koncert sólistů a absolventů 22. 5. 2024 Staré Město

Příspěvek na občerstvení pro 133 účinkujících na koncertě sólistů a absolventů 22. 5. 2024 v Sokolovně ve Starém Městě.

Vernisáž výstavy „Z pohádky do pohádky“ - galerie Tyrš

19.dubna 2024 proběhla další vernisáž výstavy „Z pohádky do pohádky“ žáků 1 - 3 ročníku výtvarného oboru ze třídy Radmily Doskočilové v galerii Tyrš v ZUŠ UH  na Tyršově nám.363 v Uherském Hradišti.

Vernisáž zahájila žákyně I.ročníku kytarového oddělení Marie Kaňovská  krátkými skladbičkami  spolu s panem učitelem Martinem Deylem.

Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek na občerstvení na vernisáž a drobné dárky pro radost. A samozřejmě rodičům za jejich podporu.

Vernisáž výstavy „Z pohádky do pohádky“ - knihovna BBB

Ve středu 17.4.2024 proběhla vernisáž výstavy „Z pohádky do pohádky“ žáků výtvarného oboru ze třídy Radmily Doskočilové v knihovně BBB v Uherském Hradišti.

Vernisáž zahájili žáci kytarového oddělení Marie Kaňovská a Vojtěch Jelínek ze třídy pana učitele Martina Deyla. Všichni žáci, jak hudebního, tak výtvarného oboru za svoji píli obdrželi výtvarné dárečky a malé občerstvení.

Děkujeme SRPŠ za finanční příspěvek a rodičům za jejich podporu.

Taneční obor: zlaté medaile s klasickou choreografií "Jiřinky"

V neděli 14. dubna 2024  si skupinka 3.+ 4.ročník tanečního oboru  pod vedením paní učitelky Bystroňové, vytancovala zlaté medaile s klasickou choreografií "Jiřinky", na hudbu Bedřicha Smetany - Jiřinková polka.

Materiál na sukně byl hrazen z fondu SRPŠ a sukně šité na míru naší skvělou paní Nemravovou. Tímto jí moc děkujeme.

Děkujeme za krásný pohár všem zúčastněným baletkám i rodičům za podporu.

Grafická alchymie v rámci programu Men ART

V sobotu 9.3.2024 proběhl v Praze seminář Šimona Brejchy nazvaný Grafická alchymie v rámci programu Men ART, kam se letos přihlásila paní učitelka Jitka Magdálková se svou žákyni.

Na úvod se pan Šimon Brejcha představil připravenou prezentaci výběru ze své tvorby. Kritériem pro jeho výběr jsou použité grafické techniky, které byli hlavním tématem setkání. Jednotlivé techniky nahrazující akvatintu, mezzotintu, umožňující strukturální či aktivní grafiku tak, aby se daly realizovat v prostředí školy, následně představil na ukázkách (postupka práce). 

Představil ale také originální postupy a některé z autorů, kteří těchto technik využívali. Odnesli jsme si „kuchařku“ s recepty a návody.  Hovořilo se také  o jeho badatelském přístupu ke grafice a o zaměření jeho tvorby. Děkujeme SRPŠ za možnost se tohoto semináře zúčastnit.

Předtančení promítání baletu Louskáček v kině Hvězda, dne 17.12.2023

Tyto krásné svatozáře zdobily naše děti ze skupiny 3. a 4.ročníku, paní učitelky Kristýny Bystroňové, na předtančení promítání baletu Louskáček v kině Hvězda, dne 17.12.2023. Děti tancovaly na vánoční píseň "Byla cesta, byla ušlapaná", svatozáře byly financovány z fondu SRPŠ a o jejich výrobu se postarala paní učitelka Jana Tvrdoňová z Výtvarného oboru naší ZUŠ.

HUDEBNÍ OBOR

Děkujeme SRPŠ naší školy za krásný dárek pro děti, v podobě NOTOVÉHO PEXESA. Díky němu, si mohou doma děti noty opakovat a naučit je i své kamarády a rodiče. 

Pro ně pak uděláme na konci roku soutěž:" POZNEJ NÁS ". A všechny odměníme další krásnou besídkou.

VO - fotografie a nová média

23. listopadu 2023 od 17 hodin proběhla tradiční soutěžní přehlídka žáků výtvarného oboru oddělení Fotografie a nová média Selénita 2023. Výsledná výstava představená veřejnosti ve výstavních prostorech budovy ZUŠ na Tyršově náměstí je uceleným projektem, ve kterém si žáci ověří celý proces prezentace vlastní tvorby od pořízení fotografií a jejich výběr, přes její postprodukci, tisk a adjustaci, až po produkční úkony související s přípravou pozvánky, samotné výstavy a jejího programu. O vítězi rozhodují formou hlasování návštěvníci vernisáže. Vítěz je oceněn poukazem k zakoupení literatury dle vlastního výběru v knihkupectví Portál. Z prostředků SRPŠ je hrazeno také drobné pohoštění pro účinkující, rodiče a návštěvníky vernisáže.

Garantem projektu je Marek Malůšek.

VO -  exkurz do filmových ateliérů ve Zlíně

Výtvarný obor ZUŠ přichystal pro své žáky předvánoční exkurzi do filmových ateliérů ve Zlíně. Akce proběhla v úterý 12.prosince a zúčastnilo se jí 24 žáků ze třídy H.Klinkovské, J.Tvrdoňové a 4 žáci ze třídy Z.Dubové.

Filmové ateliéry nabídly žákům workshop s kratičkou plošnou nebo 3D animací,  prohlídku stálé expozice historie ateliérů a dětského animovaného filmu.

Děkujeme SRPŠ za autobus i vstupné na exkurzi.

Žáci Filmové tvorby vyrazili pro inspiraci do Zlína,

jmenovitě do studia Fénix a do Centra obrazové postprodukce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Tam jim profesoři zvuku a střihu ukázali ty nejmodernější technologie. Ve studiu Fénix se vytváří např. přenosy, dále filmy na green screenu pomocí motion capture obleku (podobné Avataru) a studio, kde vznikají filmy třeba z vesmíru nebo z vymyšlených světů díky zadní LED projekci. Budoucí filmaři viděli i zázemí pro režii, pro odbavení zvuku, a v Centru obrazové postprodukce byli svědky barevných korekcí studentských filmů.

Pexeso pro hudební nauky

SRPŠ zakoupilo pro žáky hudební nauky pexeso s tématem not. Tato hra je blízká všem generacím dětí, pravidla se samozřejmě nemusela vysvětlovat (ukrajinská žákyně tuto hru neznala). S radostí se hry ujaly nejen nižší ročníky, ale také žáci ročníku pátého, u kterého jsem čekala spíše odmítnutí nabídky. Hráli s velkým zaujetím, chutí a přirozenou soutěživostí, procvičovali si noty v houslovém klíči, basový klíč jsem zatím odejmula, tuto část pexesa si vzala kolegyně Tokmaková z klavíru, zde jsou tyto noty žádoucí.  

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2024 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz