Hana Klinkovská, Mgr.

Učitelka výtvarného oboru

Studijní zaměření: Výtvarné vyjadřování


Absolventka:

SUPŠ Uherské Hradiště

obor výtvarné zpracování keramiky

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Kontakt

hanaklinkovska@seznam.cz


Od roku 1992 učí na Základních uměleckých školách, v Otrokovicích a nyní v Uherském Hradišti. Se svými žáky kreslí, maluje, modeluje, navštěvuje výstavy, tvoří v plenéru, seznamuje je s dějinami umění a výtvarným jazykem. Snaží se v nich vzbudit zájem o umění. Se svými žáky pracuje na nejrůznějších výtvarných projektech a práce vystavuje na společných i individuálních výstavách. Výtvarně pracuje s handicapovanými dětmi. Zajímá se o teorii umění, architekturu, krajinomalbu a sleduje dění v současném umění.

Sídlo a adresa pro doručování:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Kancelář školy:
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 551 489 555
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2017 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz