MgA. Marek Malůšek

Pedagog výtvarného oboru, Fotografie a nová média

Studijní zaměření: Multimedia


Absolvent Lidové konzervatoře v Ostravě (obor Výtvarná fotografie), Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (obor Tvůrčí fotografie) a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů v základní umělecké a střední odborné škole). Je studentem doktorského programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.


Kontakt

+42 739 057 397,

 Osobní stránky: www.marekmalusek.cz, www.fotomosty.info


Na ZUŠ Uherské Hradiště působí od roku od roku 2002. Je učitelem Výtvarného oboru, zaměření Fotografie a nová média.

V letech 2005–2006 učil na SUPŠ v Uherském Hradišti. V roce 2009 stál u zrodu oboru Užitá fotografie a média na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí, kde do roku 2015 také zastával pozici garanta a vedoucího oboru. V současné době působí jako pedagog Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Je iniciátorem, kurátorem a spoluorganizátorem řady fotografických výstav a soutěží. Podílí se na přípravě výstavního programu v kině Hvězda v Uherském Hradišti. Organizuje fotografické dílny a projekty zaměřené především na práci s mládeží.

Vedle pedagogické práce se věnuje také fotografickému řemeslu. Je dlouholetým fotografem Letní filmové školy v Uherském Hradišti, úzce spolupracuje se Slováckým divadlem Uherské Hradiště, Městským divadlem Zlín, Městskými kiny Uherské Hradiště a řadou dalších organizací.

Sídlo a adresa pro doručování:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Kancelář školy:
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 551 489 555
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2017 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz