Jitka Magdálková

Učitelka výtvarného oboru

Studijní zaměření: Výtvarné vyjadřování


Absolventka SUPŠ Uherské Hradiště

obor Propagační grafika

Kontakt

jitka.magdalkova@zusuh.cz


Na ZUŠ v Uherském Hradišti učí od roku 1992 kresbu, malbu, grafiku, modelování, objektovou a akční tvorbu. Díky svému studijnímu zaměření se  věnuje se svými žáky různým grafickým technikám a experimentům.

Zajímá se o současné mladé výtvarné umění. Tento zájem překračuje horizont výuky na ZUŠ. V její soukromé galerii představuje malby, grafiku i design současného českého výtvarného umění, převážně studentů českých vysokých uměleckých škol. Pro své žáky ZUŠ pořádá v galerii komentované prohlídky výstav, kterými uvádí mladé výtvarníky do spletitého světa umění. Tento edukační program plní u žáků nezastupitelnou roli v získávání vztahu k umění a v nacházení inspirace pro svou osobní tvorbu.

Sídlo a adresa pro doručování:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Kancelář školy:
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 551 489 555
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2017 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz