Radmila Doskočilová

Zástupkyně ředitele pro nehudební obory, vedoucí a učitelka výtvarného oboru.

Studijní zaměření: Výtvarné vyjadřování


Absolventka SUPŠ Uherské Hradiště

obor výtvarné zpracování keramiky
Kontakt

radmila.doskocilova@zusuh.cz

tel: 603 184 491


Na ZUŠ v Uherském Hradišti učí od roku 1993 kresbu, malbu, grafiku, objektovou, textilní a akční tvorbu, modelování. Se svými žáky pracuje na nejrůznějších výtvarných projektech, které prezentuje na společných i individuálních výstavách.  Zajímá se o nejrůznější výtvarné techniky a nové metody výuky výtvarného oboru. Je okresní metodičkou a lektorkou výtvarných seminářů, které pořádá ve spolupráci s DVPP pro učitele MŠ, ŠD, ZŠ, ZUŠ. Organizuje letní výtvarně-sportovní pobyty v přírodě, nejen pro žáky ZUŠ.

Sídlo a adresa pro doručování:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Kancelář školy:
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 551 489 555
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2017 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz