Martin Šimčík

Učitel výtvarného oboru

Studijní zaměření: Multimédia


​Absolvent SUPŠ Uherské Hradiště

obor Propagační grafika

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2006 - 2008 Kontakt

martin.simcik@zusuh.cz


Proč učím

Děti si chtějí při svých výtvarných činnostech hlavně hrát. V dětském věku je jejich tvorba hlavně nezávazná hra rovnocená s ostatními hrami. A učitel – výtvarný pedagog by měl děti k vytvarným činnostem postupně vést – od hry k zájmu, od zájmu k zaujetí. Využít přitom přirozené dětské hravosti a touhy něco nového objevovat. Od začátku své učitelské dráhy se snažím děti, žáky zaujmout, rozvíjet u nich tvořivost a vlastní aktivitu. Na jednu stranu jde tedy o rozvoj tvořivosti, kreativity, na druhé straně pak o rozvoj výtvarných dovedností a znalostí různých vytvarných postupů. Pomocí projektové výuky se dále snažím u žáků rozvíjet schopnost dívat se kolem sebe a zaujímat svá vlastní stanoviska k určitému problému a výtvarným způsobem je vyjádřit.

Do výuky se snažím také v neposlední řadě zařazovat práci s novými médii jako jsou digitální fotografie, video, animace tak, aby pokud možno bylo jasné propojení s klasickými výtvarnými postupy a žáci znali a chápali ICT především jako další možnost ke kreativnímu vyjádření.

Nedílnou součástí naší výuky je také příprava na talentové zkoušky na střední či vysoké školy s výtvarným zaměřením. V tomto programu se pak hlouběji zabýváme studijní kresbou, malbou a modelováním a žáky zde seznamujeme se základy anatomie a s pokročilejšími výtvarnými technikami podle jejich individuálních preferencí.


Žádné aktuality k zobrazení

Sídlo a adresa pro doručování:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Kancelář školy:
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 551 489 555
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2017 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz