Petra Seidlová, Mgr. Akad. mal.

Učitelka výtvarného oboru

Studijní zaměření: Výtvarné vyjadřování


Absolventka AVU v Praze

obor malířství v krajinářské škole prof. Františka  Hodonského

Kontakt

petra.seidlova@zusuh.cz


Vedle své pedagogické činnosti na ZUŠ,  kde na pobočce v Kunovicích od roku 2002 vyučuje výtvarný obor, se věnuje své vlastní tvorbě, kterou  prezentuje na výstavách. Své žáky vede k svobodné a radostné tvorbě, která koresponduje se světem dětské fantazie i s díly současných i dřívějších umělců.

Sídlo a adresa pro doručování:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Kancelář školy:
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 551 489 555
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2017 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz