Chvění slov 2014

Ve dnech 29. 5.–1. 6. 2014 se do Uherského Hradiště sjelo na 250 žáků a učitelů základních uměleckých škol ze 14 krajů České republiky, 15 porotců a hosté. Akci pod názvem Chvění slov zahájila prezence účastníků ve čtvrtek 29. 5. ve čtrnáct hodin a končila závěrečným společenským večerem v jednu v noci 1. 6. Účastníci byli ubytováni na čtyřech místech v Uh.Hradišti, samotné literárně-dramatické klání probíhalo ve třech sálech Reduty a na Malé scéně Slováckého divadla.

V roce 2014 se v Uherském Hradišti pod záštitou starosty města a za finanční účasti města Uherské Hradiště a Zlínského kraje uskutečnila po čtyřech letech akce, která je svým rozsahem jedna z největších podujetí pro mladé spisovatele, básníky a recitátory v naší republice. Základní umělecká škola Uherské Hradiště byla pořadatelem ústředního kola soutěžní přehlídky literárně-dramatického oboru ZUŠ v sólovém a slovesném projevu žáků literárně-dramatického oboru.

První den byl ve znamení odpolední besedy třicítky autorů literárních prací, které k postupu do ústředního kola doporučili např. básníci Lenka Chytilová, Radek Malý, Jaroslav Kovanda a režisér a autor televizního cyklu Šumná města Radovan Lipus. Večer v režii Olgy Strašákové patřil autorům – ve velkém sále Reduty se dvě a půl hodiny četly za doprovodu zpívající klavíristky Petry Foltýnové práce vítězných autorů.

Slavnostní zahájení celé akce proběhlo v pátek ráno v Redutě. Účastníky přivítala školní cimbálová muzika s primášem Markem Pavlicou a dětská jízda králů z Kunovic. K vyvolávkám krojovaných šohajů na dřevěných koních se vlastní tvorbou přidal i radní pro kulturu Zlínského kraje Ing. Ladislav Kryštof, který byl také před 35 lety králem ve Vlčnově. Po zahájení nastala hlavní část setkání – soutěžní vystoupení žáků v sólovém přednesu a dramatických výstupech, což byly monology, dialogy a  výstupy s loutkou, která trvala až do sobotního podvečera. Dvě pětičlenné poroty, ve kterých zasedali kromě pedagogů také divadelní profesionálové – vedle Radovana Lipuse např. dramaturgyně Slováckého divadla Iva Šulajová nebo herečka Eva Josefíková, posuzovaly jednotlivé výkony, diskutovaly s aktéry a nakonec hodnotily ty nejlepší.

Slavnostní vyhlášení zahájila za velkých ovací místní klezmer skupina RabiGabi a.G. Průvodci večera byli Eva Josefíková, Stanislav Nemrava a kadeti z divadelního představení Tak trochu Cyrano za doprovodu žesťového kvarteta z kunovské pobočky. Pro základní umělecké školy našeho okresu byla akce velmi úspěšná. ZUŠ Uherské Hradiště získala celkem 6 ocenění: zlaté pásmo v sólovém projevu – Ester Kocábová (vyučuje Olga Strašáková), Václav Kallus  (Stanislav Nemrava), stříbrné pásmo Eva Osohová (Olga Strašáková), bronzové pásmo Alžběta Fojtová (Hana Nemravová), zlaté pásmo ve slovesné části získali Jan Hoferek (Hana Nemravová), Nikola Benedíková (Radmila Mrázová). Uherský Brod zde zastupovali žáci Romana Švehlíka. Zlaté pásmo získal Kryštof Švehlík, bronzové Šárka Jedličková.

Na pořádání akce se podílely kromě LDO i všechny obory Základní umělecké školy Uherské Hradiště – muzikanti vystupovali mezi jednotlivými bloky přednesů, na slavnostním zahájení i vyhlášení výsledků, tanečníci učili žáky ZUŠ tančit místní lidové tance, výtvarníci psali diplomy a někteří, včetně žáků školy, pomáhali v organizaci. Velkou práci odvedli správní zaměstnanci školy – díky jim bylo o hosty Uherského Hradiště velmi dobře postaráno,  a až na jednoho bloudícího porotce, který s klíči od hlavního vchodu ubytovny v kapse čekal zoufale na nějakou paní recepční, všechno dopadlo dobře.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz