Jitka Magdálková

učitelka výtvarného oboru

Studijní zaměření: Výtvarné vyjadřování

Absolventka: 

SUPŠ Uherské Hradiště – obor Propagační grafika

Kontakt:

jitka.magdalkova@zusuh.cz

Na ZUŠ v Uherském Hradišti učí od roku 1992 kresbu, malbu, grafiku, modelování, objektovou a akční tvorbu. Díky svému studijnímu zaměření se  věnuje se svými žáky různým grafickým technikám a experimentům.

Zajímá se o současné mladé výtvarné umění. Tento zájem překračuje horizont výuky na ZUŠ. Ve své soukromé galerii představuje malby, grafiku i design současného českého výtvarného umění, převážně studentů českých vysokých uměleckých škol. Pro své žáky ZUŠ pořádá v galerii komentované prohlídky výstav, kterými uvádí mladé výtvarníky do spletitého světa umění. Tento edukační program plní u žáků nezastupitelnou roli v získávání vztahu k umění a v nacházení inspirace pro svou osobní tvorbu.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz