Literárně-dramatický obor

distanční výuka v literárně-dramatickém oboru

Učitelé oslovili pomocí e-mailů rodiče svých žáků s nabídkou distančního studia. Jedná se o realizaci čtyř projektů, z nichž si žáci mohou vybrat ty, které je zaujmou

A

Hlasové rozcvičky

Půjde o krátká hlasová cvičení rozšiřující interpretační dovednosti. Lekce budou publikovány na YouTube, každý týden dostane žák odkaz na nové video.

B

Pantomima

Žáci se mohou s pomocí instruktážního videa naučit různé pantomimické techniky nebo si vyzkoušet své schopnosti koordinace pohybu. I lekce pantomimy budou publikovány na YouTube.

C

Tvorba autorské audioknihy

Úkoly budou žákům zadávány písemně, hlavní vstupní inspirací budou výtvarná díla. Pomocí jednotlivých kroků, na jejichž splnění budou mít mladí spisovatelé celý týden, tak vzniknou básně, povídky, komiksy…, které by se na závěr měly objevit ve společné audioknize načtené autory.    

D

Individuální konzultace

Jsou určeny těm žákům, kteří už nějaký projekt (sólový přednes, dramatický výstup, autorská literární tvorba, příprava na přijímací zkoušky…) rozpracovaný mají a chtěli by v něm pokračovat, i těm, kteří by chtěli začít individuálně pracovat  na něčem novém. Způsob komunikace si domluví s konkrétním učitelem.  


Pokud se stalo, že k některým z rodičů bližší informace nedorazily, prosíme je, aby se co nejdříve obrátili na třídního učitele svého dítěte.    


Hana Nemravová,

vedoucí literárně-dramatického oboru 

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2024 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz