Výtvarný obor

distanční výuka ve výtvarném oboru

Ve výtvarném oboru jsme byli všichni, asi stejně jako většina z nás, zpočátku zaskočeni vyhlášením mimořádných opatření, zejména jejich razancí. A stejně jako všichni ostatní v naší zemi jsme museli reagovat na změnu situace, přizpůsobit se nastalé situaci a zajistit možnost výuky ve stávajících podmínkách.

Výtvarný obor ZUŠ UH postupně přešel, stejně jako celá škola, na distanční formu výuky. Ta je míněna jako podpora domácí tvořivosti pro naše žáky a záleží jen na nich a na jejich rodičích, jakou formou se zapojí.

Učitelé oslovili rodiče, a dnes už někteří žáci komunikují přímo se svými učiteli, což je zejména u starších žáků ideální stav a v tomto případě komunikace probíhá téměř okamžitě a bezprostředně.

Výuka probíhá v týdenních cyklech, tak jako před vyhlášením mimořádných opatření. I tak se stává, že někteří žáci pošlou - odevzdají práci obratem a vyžadují další zadání. Což samozřejmě vítáme, a jsme na to připraveni. 

Forma online spolupráce začíná na klasické elektronické poště a podle možností a preferencí rodičů našich žáků se může rozvíjet a prohlubovat. Jsme připraveni na další možnosti online komunikace s našimi žáky a jejich rodiči. Rodiče si sami zvolí, jaká forma jim nejlépe vyhovuje a tato forma se může v čase vyvíjet a flexibilně přizpůsobovat potřebám domácností našich žáků. Není tedy nutné mít doma vybavený výtvarný ateliér ani v této době objíždět nákupní centra a shánět specializované výtvarné potřeby.

Postupem času se tak prohlubuje nejen spolupráce s rodiči, ale hledáme další možnosti prezentace tvorby našich žáků vzešlé z distanční výuky.

Práce našich žáků se postupně objevují na facebookových stránkách školy i jednotlivých učitelů. A to zejména proto, aby naši žáci měli zpětnou vazbu, obdobnou jako při klasické výuce. Dále výtvarný obor spolupracuje s ostatními obory pravidelně na přípravě koncertu s názvem „Zuška do ouška aneb Zuška v papučích stále na očích“. Tedy vysílání domácích záznamů distanční výuky. Tento „koncert“ připravujeme každý týden již od vyhlášení mimořádných opatření. Součástí těchto koncertů jsou také práce žáků výtvarného oboru, které dotvářejí vizuální podobu vysílání.

Ačkoliv všichni doufáme v co nejbližší návrat ke klasické výuce, jsme připraveni k dalšímu pokračování a rozvíjení distanční výuky. Snažíme se o umění možného v této „nemožné“ době.


Jsme s Vámi

Martin Šimčík

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2022 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz