Kemp č. 2Historické divadlo

středa 7. 7. – úterý 13. 7.

Historické divadlo (autokemp Velehrad)

středa 7. 7. – úterý 13. 7.

více informací

Pro děti 10-18 let

Garant: Mgr. Stanislav Nemrava, kontakt: kemp021@seznam.cz

Divadelně-pohybový projekt orientovaný na historii divadla a jevištní pohyb v kontextu dovedností herců v průběhu dějin. Účastníci budou hravou formou procházet jednotlivými etapami divadla, vyzkouší si život kočovného loutkáře, napíšou povídku nebo scénář a naučí se různé divadelní techniky – např. žonglování, a jiné psychomotorické aktivity. Kolektivní práce s literární divadelní praxí má za úkol podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci, průběžně doplňovat dílčí znalosti a dovednosti, které nemohly být realizované výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku. Forma pobytu na táboře s intenzivní kolektivní prací by měla podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí, pravidelný denní režim, střídání pracovních a relaxačních činností zase návyky zdravého životního stylu. Jevištními technikami budou podpořeny také pohybové aktivity dětí.

Fakturační adresa:
Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Doručovací adresa (kancelář školy):
Tyršovo náměstí 363, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 551 489​
e-mail: zusuh@zusuh.cz

Kontakt, Mapa stránek

Základní umělecká škola v Uherském Hradišti má čtyři obory:

hudební

výtvarný

taneční

literárně-dramatický

copyright © 2015 - 2023 Základní umělecká škola Uherské Hradiště

web vyrobil icard.cz